Soru : Tişörtlere, elbiselere yazı ve resim baskı işleri yapmaktayız. Vergi mükellefi olan ve giysi satışı işi ile iştigal eden müşterilerimiz baskı yapılacak tişörtleri ve elbiseleri bize teslim ediyor ve biz baskı malzemesi olan boyaları bizden olmak kaydı ile baskı işlemi yapıyoruz. Bizim kestiğimiz faturalar KDV tevkifatı kapsamında değerlendirilebilir mi ? Faturamızı tevkifatlı kesmemiz gerekir mi? Yaptığımız baskı faaliyeti KDV tevkifatına tabi ise tevkifat nasıl uygulanmaktadır.

Cevap : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine göre boya malzemesi ve kimyevi maddeler işi yapan tarafından temin edilmesi halinde baskı işlemi KDV tevkifatına tabi değildir. Fakat baskı yapılacak tekstil ürünleri ile birlikte boya ve kimyevi maddeler işi yaptıran tarafından size teslim edilmesi halinde işlem fason tekstil işi kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir.
KDV tevkifatına işlemlerde alt limit KDV dahil 1.000,00 TL dir. Yapılan uygulama KDV tevkifatına da tabi olması durumunda aynı gün içesinden düzenlediğiniz fatura KDV dahil bin lira veya daha aşağı bir tutarda ise KDV tevkifatı yapmayacaksınız. Bin liranın üzerinde ki hizmet bedelleri üzerinden KDV tevkifatı (kesintisi) yapılması zorundadır.

Fason baskı işlerinde uygulanacak KDV oranı açısından durumun değerlendirilmesin de baskı işini yaptıranlar tarafından boyanın temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde indirimli oran kapsamında işlem yapılacaktır ve KDV oranı % 8 olarak uygulanacak ve KDV tevkifatı gündeme gelecektir. Ancak, bu işlerde boya ve kimyevi maddelerin fason işi yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde KDV tevkifatı yapılmayacak ve genel KDV oranı olan % 18 olarak uygulanacaktır.

Örnek : Yukarıda ki açıklama çerçevesinde boya ve kimyevi maddelerin işi yaptıran tarafından temin edilerek işi yapana teslim ederek işin yapılması halinde işlem bedeli %8 KDV ‘ye yabi olacak ve tevkifat işlemi yapılacaktı.r
Baskı hizmet bedeli : 2.000,00 TL
KDV oranı : % 8
KDV Tutarı : 2.000,00 x % 8 = 160,00 TL
Tevkifat oranı : 5/10
İşi yaptıran baskı hizmet bedeli olan 2.000,00 TL ile KDV tutarı olan 160,00 TL nin 5/10 ‘unu yani 80,00 TL’ yi işi yapana ödeyecek kalan 80,00 TL’ yi tevkifat tutarı olarak KDV 2 Beyannamesi ile kendi vergi dairesine bildirerek ödeyecektir.

Benzer Kavramlar    :

Baskı işlerinde kdv tevkifatı

Baskı işlerinde kdv tevkifatı

Tekstilde KDV oranı

Tevkifat zorunluluğu

Baskı işlerinde kdv kesintisi

Baskı işlerinde kdv kesintisi

Bir cevap yazın