Soru : Vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketicilere) yapılan satışlarda faturaya müşterinin T.C. numarasının yazılması zorunlu mu?

Soru : Vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketicilere) yapılan satışlarda faturaya müşterinin T.C. numarasının yazılması zorunlu mu?

Cevap : Sorunun cevabı fatura düzenleyecek olan mükellefin bilanço usulünde defter tutup tutmasına göre farklılık arz etmektedir. İşletme defterine tabi mükellefler (ikinci sınıf mükellef) nihai tüketicelere düzenlemiş oldukları faturaya müşterilerinin T.C. numarasını yazmaları zorunlu değildir fakat bilanço usulüne göre defter tutuyorsanız ay içerisinde aynı kişiye yapmış olduğunuz toplam satışların KDV hariç toplam tutarı 5.000 TL ve üzerinde olması halinde Bs Formu ile bildirim zorunluluğu kapsamında olduğunuzdan 5.000 TL ve üzerinde ki satışlarda nihai tüketici de olsa düzenlediğiniz faturada müşterinizin T.C. numarasını yazmanız gerekir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-672 sayılı 08/06/2011 tarihli Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası’nın bulunup bulunmayacağı hk. konulu özelgesi

https://www.gib.gov.tr/node/92042

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7992-537 sayılı 11/08/2010 tarihli Nihai tüketicilere yapılan ve belirlenen haddi aşan satışların Bs bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hk. konulu özelgesi

https://www.gib.gov.tr/node/93963/pdf

Benzer Kavramlar                    :

Nihai tüketici t.c. no

Nihai tüketici t.c. numarası

Nihai tüketici vergi no

Nihai tüketici vergi numarası

Müşteri tc. nosu

Müşteri tc. numarası

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..