Soru : Yurtdışından üç – ondört yaş gurubuna hitap eden eğitici oyuncak ithal etmiş bulunmaktayız. Eğitici oyuncakların yurtiçinde ki toptan ve perakende safhasında ki KDV oranı nedir?

Soru : Yurtdışından üç – ondört yaş gurubuna hitap eden eğitici oyuncak ithal etmiş bulunmaktayız. Eğitici oyuncakların yurtiçinde ki toptan ve perakende safhasında ki KDV oranı nedir?

Cevap – 16.10.2019) 3065 sayılı KDV Kanununun;
1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV oranlarının, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.
Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

TGTC’nin; 95 inci Faslında “Oyuncaklar, oyun ve spor alzemeleri;bunların aksam, parça ve aksesuarı” tanımlanmış ve bu fasla ait 95.03 tarife pozisyonunda “üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar;oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller ( hareketli olsun olmasın); her türlü bilmeceler (puzzle)” yer verilmiş, bu tarife pozisyonuna ait 9503.00.35.00.00 GTİP numarasında “plastik maddelerden olanlar” sayılmıştır.
Buna göre, TGTC’nin 9503.00.35.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan, üç-ondört yaş grubuna hitap eden çocuklara yönelik eğitici oyuncaklar sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, bu ürünlerin tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..