Süt parası kimlere verilir? (Emzirme Ödeneği) Süt parasından yararlanma şartları nelerdir?

Süt parası kimlere verilir? (Emzirme Ödeneği) Süt parasından yararlanma şartları nelerdir?

Süt parası, çocuk parası olarak adlandırılan uygulamanın aslı emzirme ödeneği olup 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunun 16. maddesinde düzenlenmiştir ve analık sigortası kapsamında sağlanan yardımlardandır. İlgili kanun maddesinde   “Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.”

2012 yılı için emzirme ödeneği 89,00 TL dir.(24.01.2012 tarih 2012-3 sayılı Genelge)  Doğum tarihindeki Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği ödenir.

Emzirme ödeneği talebi için gerekli evraklar :

1) Talep Dilekçesi

2) Doğum Raporu

3) Doğum Yapan Annenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Doğum yapan annenin sigortalı olmayıp sigortalı olan babadan faydalanılması halinde babanın nüfus cüzdan fotokopiside eklenecek)

4) Bebeğin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5) Evlenme Cüzdanı Fotokopisi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..