Aynı anda birden çok işverenden ücret alan çalışanların AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulaması nasıl olacaktır. Tüm İşverenlerden AGİ alınabilir mi?

Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. En yüksek ücretin hangi işverenden alınacağının belli olmaması halinde, indirimden yaralanacağı işvereni ücretli kendisi belirleyecektir. Ücretlinin aynı anda birden fazla işverenden dolayı asgari geçim indiriminden faydalandığının tespiti halinde; oluşan vergi …

Ticari Taksi İşletmesinde Basit Usul Mükellefin Yanında Çalışmaktayım. (Agi) Asgari Geçim İndiriminden Faydalanabilir Miyim?

Asgari Geçim İndiriminden Ücretleri Gerçek Usulde Vergilendirilenler Faydalanabilir. Basit Usul Mükellefin Yanında Çalışanlar Diğer Ücretli Kapsamında Vergilendirildiklerinden Asgari Geçim İndiriminden Faydalanamazsınız. (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 32)