beyanname vergilmemesinin cezası etiket arşivi

Vergi Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Süresinde Verilmemesinin Cezası Nedir? (Kdv.Muhtasar.Geçici Vergi.Gelir Vergisi.Kurumlar Vergisi Vs.)

Uygulanacak Ceza Miktarı Mükellefiyet Türüne Göre Farklılık Arz Etmektedir.Birinci Sınıf Tüccarlar İle Serbest Meslek Erbabı Hakkında (5904 Sayılı Kanunun 22 İnci Maddesiyle Değişen İbare. Yürürlük; 01.08.2009)(393 Sıra No.Lu V.U.K Genel Tebliği İle 1.1.2010’dan İtibaren 1.000 -TL)1.000 Türk Lirası, İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler İle

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..