e fatura : Yaptığımız Satışlarla İlgili Aynı Anda Hem e Fatura Hem de Kağıt Fatura Kullanabilir miyiz?

Evet Kullanılabilir. Yanlız Aynı Satış İlemi İlgili Ham Kağıt Fatura Hem e Fatura Kullanılmaz Bu Konu İle İlgili VUK 397 Nolu Tebliğ De ” Mal Veya Hizmet Satışı Dolayısıyla Fatura Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler, Genel Hükümler Çerçevesinde Kağıt Fatura Düzenleyebilecekleri Gibi Bu Tebliğde Yer Alan Şartlar Çerçevesinde e-Fatura da Düzenleyebilirler. …

e Fatura : e Fatura Uygulamalarından Kimler Faydalanabilir?

e Fatura Uygulaması İle İlgili VUK 397 Seri Numaralı Genel Tebliği 05.03.2010 Tarih 27512 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır. İlgili Yazıda ” …Başlangıç Olarak, Anonim Ve Limited Şirket Statüsünü Haiz Mükelleflerin Uygulama Kapsamında e-Fatura Gönderme Ve/Veya Almasına İzin Verilmesi Uygun Görülmüştür. Gerçek Kişilerin İse e-Fatura Uygulaması Bünyesinde e-Fatura Göndermeleri Ve Almaları …