gecikme zammı etiket arşivi

İşyerime de ki çalışanlara ait SGK tahakkukunu zamanında ödeyemedim. Aylık gecikme zammı tutarı ne kadar?

Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 (% 2) oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır.

Kamu Alacakları İçin Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı Kaçtır? (Amme Alacakları İçin Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı Kaçtır?) (Vergi Dairesinin Uyguladığı Gecikme Zammı Oranı Kaçtır?)(Vergi Tahakkukunun Ödenmemesinin de uygulanacak Gecikme Zammı Nedir?)

19 Ekim 2010 Günü 27734 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan BKK (Bakanlar Kurulu Kararı) İle Amme Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı 1.40 Olarak Belirlenmiştir. Bu Durumda Verginin Ödenmeyen Ana Para Kısmına Her Ay Ayrı Ayrı 1.40 Oranında Gecikme Zammı Uygulanacaktır. Maliye Şu Anda Vadesinde Ödenmeyen Vergi Borçlarına Günlük Faiz Uygulamakta Olup Ödenmeyen Vergi Borcu İçin Gecikilen Süre Kadar Belirlenen Oran Üzerinden Hesaplama Yapılacak Olup Süre Bir Ayı Bulduğunda 1.40 Olarak Uygulanacaktır. Yayınlanan BKK 19.10.2010 Dan İtibaren Yürürlüğe Girmiştir.
Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..