Bir işyerini devralmak istemekteyim ve halen faaliyette olan bu işyerinde çalışmakta olan işçiler var. İşyerini devralmam halinde çalışanlar devirden önceki işverenlerinden olan ücret alacaklarını benden talep edebilirler mi?

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.              Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla …