Etiket arşivi: kira banka zorunluluk

Konut (mesken) ve işyeri kira ödemelerinin bankadan yapılması zorunluluğu hakkında bilgi verir misiniz?

        213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Maliye Bakanlığına, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince Okumaya devam et