Bakkallık faaliyeti ile iştial eden deftere tabi gelir vergisi mükellefiyim aynı zamanda aylık 500 TL mesken ve kiracı tarafından stopajı ödenen aylık 800 TL net kira geliri elde ediyorum. Kira gelirlerimi beyan etmem gerekir mi? Beyan etmem gerekiyor ise nasıl beyan edeceğim?

Deftere tabi mükellef olduğunuz için mesken kira gelirlerine uygulanacak (2011 yılı için) 2.800 TL lik mesken kira geliri istisnasından faydalanamazsınız. 213 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 86. Maddesi “ Toplama Yapılmayan Haller “ başlığını taşımaktadır. İlgili madde de belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu …

Yurtdışında Almayan da ikamet etmekteyim ve Türkiye deki mesken ve işyerlerimden kira geliri elde etmekteyim. Kira gelirimin beyanı ve vergi ödemesi hususunda bilgi verir misiniz?

Çalışma ve oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedirler. Dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek olanların Türkiye’de