İŞLETMELER İLE İLGİLİ MÜKELLEFLER TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

PRATİK BİLGİLER 2012 YILINDA UYGULACAK HAD VE ORANLARIN BAZILARI; 1-     2011 Yeniden Değerleme oranı : % 10,26 (on virgül yirmi altı) Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 410) 2-     2012 yılında elde edilen mesken kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarı  :  3.000 TL (GVK madde 21) 3-     İşverenler tarafından işçilere (çalışanlara / …

Ödemelerin Tevsiki (Belgelendirilmesi)

                                                                                                                                                  09.04.2010                                                                                                                                                Cuma Serbest Muhasebeci Mali Müşavir             Yakup Üçkardeş Tlf: 0216 – 412 26 62 Faks: 0216 – 329 72 31 e mail: yuckardes@gmail.com ÖDEMELERİN TEVSİKİ (BELGELENDİRMESİ)             Ödemelerin tevsiki ile ilgili yayınlanan 04.07.2003 tarih ve 25158 no’ lu 320 sıra no’ lu vergi usul …