Etiket arşivi: yanlış kesilen fiş

Yazar Kasa (Ödeme Kaydedici Cihaz : Yanlış Kesilen Yazar Kasa Fişi İçin Ne Yapmak Gerekir. 20 Tl Yazar Kasa Fişi Kesmemiz Gerekir İken 200 Tl Yazar Kasa Fişi Kestik Ne Yapmamız Gerekir.

Yanlış Kesilen Yazar Kasa Fişinin Aslı (Müşteriye Verilecek Olan) İstenildiğinde İbraz Edilmek Üzere, İşletmede Kalan Kayıt Rulosundaki Örneğinin Üzerine İliştirilerek Muhafaza Edilecektir. Hatalı Fişten Sonra Gerçek Bedel Yazılmak Suretiyle Tekrar Fiş Kesilecek Ve Müşteriye Verilecektir. Kanuni Defterlere Gerçek Satış Hasılatı Yazılacaktır. (Kaynak: Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburtiyeti Hakkındaki Kanunla İlgili Tebliğ Seri No:9 Dan Alıntı Yapılmıştır) Zaman Zaman Vergi Dairelerinin Uygulamalarında Yanlış Kesilen Fişin Aslının Bir Dikekçe Ekinde Vergi Dairesine Teslimi İstenmektedir.