Etiket arşivi: yapı denetim fatura

Yapı Denetim şirketleri tarafından arsa sahibi adına düzenlenen faturanın müteahhit tarafından ödenmesi halinde müteahhit tarafından bu fatura gider olarak kullanılabilir mi? KDV ‘si indirim konusu yapılabilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) nün 22.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-811sayılı vermiş olduğu özelge de yapı sahibi adına düzenlenen belgeler Okumaya devam et