Etiket arşivi: yazarkasa amortisman

Amortisman – Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) İçin Uygulanacak Amortisman Oranı Nedir?

Maliye Bakanlığının Yayınladığı 333 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) İle İlgili Olarak 5.1. Ödeme Kaydedici Cihazların Faydalı Ömrünün 5 Yıl Ve Normal Amortisman Oranının %20 Olduğu Belirtilmiştir. Bunun Yanında 5228 Sayılı Kanunun 13 Üncü Maddesiyle 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun 7. Maddesine Yapılan Düzenleme İle 31.07.2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere ” Mükellefler Kullanmak Üzere Satın Aldıkları Ödeme Kaydedici Cihazlar İçin (5281 Sayılı Kanunun 43/11. Maddesiyle Değiştirilen İbare. Yürürlük: 31.12.2004) %100’e Kadar Amortisman Oranı Seçebilirler, Amortisman Ayırma İmkanı Bulunmayanlar İse Alış Bedellerinin Tamamını Vergiye Tabi Kazançlarının Tespitinde İndirim Konusu Yaparlar.” Demek Sureti İle Alınan Ödeme Kaydedici Cihazlar Konusunda Mükelleflere % 100 ‘ E Kadar Amortisman Ayırma Hakkı Tanınmıştır.