(Ulaştırma Bakanlığına Bildirim Yükümlülüğü) Yetki belgesi kapsamında olanların ulaştırma bakanlığına bildirimde bulunmak zorunda oldukları yükümlülükler nelerdir?

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen hususlarla ilgili değişiklikleri Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimine bildirmekle yükümlüdür.

1-     Unvan

2-     Adres

3-     Vergi numarası

4-     Ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç),

5-     Sermaye miktarı

6-     Yönetici

7-     Acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Kaynak : Karayolu Taşıma Yönetmeliği ; 43  madde 22. Bend

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 43  maddesinin 22. bendinde ki yükümlülükleri yerine getirmeyenlere aynı yönetmeliğin “ Uyarma “ başlığını taşıyan 76. Maddesinin (n) bendine göre 5 uyarma cezası verilmektedir. 2012 yılı için bir uyarma cezası 74 TL dir.

Yukarıda belirtilen yükümlüklerden her hangi birine uymayanlara 5 uyarı cezası x 74 = 370 TL uyarma ceza kesilmektedir.

 

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Ulaştırma adres değişikliği ceza

Ulaştırma bakanlığı bildirim

Ulaştırma Bakanlığı Ceza

Ulaştırma bakanlığı yükümlülük

Ulaştırma bildirim ceza

Ulaştırma ceza

Ulaştırma değişiklik ceza

Ulaştırma idari para cezası

Ulaştırma Ortaklık, hisse devri bildirmeme ceza

Ulaştırma Sermaye miktarı değişimi ceza

Ulaştırma şirket unvan değişikliği ceza

Ulaştırma uyarı cezası

Ulaştırma Vergi numarası değişiklik ceza

Ulaştırma Yönetici değişikliği ceza

Ulaştırma yükümlülük ceza

Bir cevap yazın