Veraset ve İntikal Vergi Dairesi İşlemleri İçin Veraset ve İntikal Vergi Dairesinden Randevu Alınması (İstanbul)

Veraset ve İntikal Vergi Dairesi İşlemleri İçin Veraset ve İntikal Vergi Dairesinden Randevu Alınması (İstanbul)

Veraset ve İntikal Vergi Dairesi İşlemleri için Gelir İdaresi Başkanlığı randevu sistemine geçmiş bulunmaktadır. Örneğin vefat eden murisin kalan mallarının (Gayrimenkul, araç, para, banka mevduatı vs.) mirasçılar tarafından paylaşılabilmesi için Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi doldurulmalı ve ekine gerekli evraklar eklenerek vergi dairesinden tahakkuk kestirilmeli ve ödeme yapıldıktan sonra vergi dairesinden İlişiksizlik Yazısı alınmalıdır. Belgelerin Veraset ve İntikal Vergi Dairesine teslimi ve işlem yaptırılabilmesi için  internet üzerinden randevu alınması gerekmektedir.

Randevu aşağıda ki linkten alıabilmektedir.

https://randevu.ivdb.gov.tr/#/

 

Altta ki yazıyı tıklayarak randevunun nasıl alınacağına dair görseli görüntüleyebilirsiniz.

RIHTIM VERGİ DAİRESİNDEN RANDEVU ALINMASI – 22.11.2021

 

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyanname Örneğinin ön sayfasını görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ – önyüz

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyanname Örneğinin arka sayfasını görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ – arkayüz

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ – Excel Format

 

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi, İnteraktif  Vergi Dairesi sistemi üzerinden de verilebilmektedir. Vefat eden kişiden kalan mallar ve değerler için varislerden birinin bilgileri ile giriş yapılıp diğer varislerinde İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden onaylama yapması gerekmetedir.

7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu

Kanunda istisna tutarları 4. madde de yer almaktadır.

Kanunda Nispetler (vergisel oranlar) 16. madde de yer almaktadır.

Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

2021 Yılı için kişi başı istisna tutarı :

Mirasçılara uygulanan istisna tutarı

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL), (7338/4. madde)

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL, (7338/4. madde)

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..