Vergi mükellefleri vergi kapanışlarını ne kadar zaman içinde bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorunda? İşi Terkin zamanında bildirilmemesinin cezası nedir?

      Vergi mükellefiyeti açısından işin bırakılması (işin terki) halinde 1 ay içerisinde mükellef bağlı olduğu vergi dairesine durumu bildirmek zorundadır.

      1 Aylık bildirim süresine uymayan mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 352. maddesinin ekindeki listede berlitildiği üzere 352/II-4 bölümü uyarınca II. derecede usulsüzlük cezası kesilmektedir.

01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak II. Derece Usulsüzlük Cezaları

– Sermaye Şirketleri için : 58,00 TL

– Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı için : 33,00 TL

– İkinci sınıf tüccarlar için : 16,00 TL

– Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için: 8,80 TL

–  Kazancı basit usulde tespit edilenler için : 4,00 TL

– Gelir vergisinden muaf esnaf için : 2,30 TL

Bir cevap yazın