Yazar Kasa Fişi Gider Olarak Kullanılabilir mi?

Yazar Kasa Fişi Gider Olarak Kullanılabilir mi?

Maliye Bakanlığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak 204 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile düzenleme yaparak fatura verme sınırının altında ( 2021 yılı için 1.500 -TL) tutarla sınırlı olmak üzere Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri harcamalarının satış belgelerinin Yazar Kasa Fişi (ödeme kaydedici cihaz), Perakende Satış Fişi olması halinde de gider belgesi olarak kullanılmasını uygun bulmuştur.

Daha sonra 275 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile taksi işleten mükelleflerden alınan perakende satış fişlerinin de gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Daha sonra 68 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği ile akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen fişlerin fatura yerine geçen belge olarak kabul edilmiştir.

Görüldüğü üzere yazar kasa fişlerinin, perakende satış fişlerinin gider olarak kullanılması tüm masraf türlerini kapsamamaktadır ve yukarıda belirtilenler ile sınırlıdır. Gider belgesi olarak bu sınırlamaların yanı sıra ticarete veya imalata konu olan hiç bir ürün veya gider fatura sınırının altın da bile olsa yazar kasa fişi, perakende satış fişi  mal alışı veya maliyet olarak kullanılamaz.

Konu ile ilgili videoyu seyredebilirsiniz.

204 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliğini görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/88024

275 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliğini görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/89139

68 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=10627&MevzuatTertip=5

 

 

Benzer Soru ve Kavramlar :

yazar kasa fişi gider olarak kullanılabilir mi

yazar kasa fişi gider olur  mu

yazar kasa fişi masraf olur mu

yaza kasa belgesi gider mi

ökc fiş gider

ödeme kaydedici cihaz fişi gider olarak kullanıla bilir mi

perakende satış fişi gider olarak kullanılabilir mi

perakende satış fişi gider olur  mu

perakende satış fişi masraf olur mu

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..