Yazılar

 • e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller

  19 Ekim 2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” V.7. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller ” bölümünde konu ile ilgili açıklama yapılmıştır. ” V.7. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; […]

 • Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)

  Çekin fiziksel özellikleri Çekin ölçüleri Çek Türleri Çek yaprağında bulunması gereken unsurlar : Çek defterlerinin her yaprağına, çek hesap numarası, çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, çek hesabı sahibi tüzel kişinin adı, çek hesabı sahibi gerçek kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası, […]

 • Banka Ödeme Dekontu Hangi Durumlarda Gider Pusulası Yerine Geçer?

  26 Ekim 2021 tarihli 31640 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7338 sayılı kanunun 23. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunun ” Gider pusulası ” başlığını taşımakta olan 234. maddesinde değişiklik yapılmıştır. İlgili maddenin ikinci fıkrasında ” Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran […]

 • İşverenlerin Mevcut SGK E-Bildirge Şifreleri Nasıl Görüntülenir?

  İşverenler adına sigortalı giriş ve çıkış işlemlerinin yanı sıra, işveren borç durumun görüntülenmesi, Prim ve Tahakkuk belgelerinin düzenlenmesi gibi elektronik ortamda yapılacak işlemler için işverenler adına Sosyal Güvenlik Kurumundan e-Bildirge şifresi alınması gerekmektedir. E-Bildirge şifresi İşyeri Kodu, Sistem Şifresi, İşyeri Şifrelerinden oluşmaktadır. SGK’dan E-bildirge şifresi alabilmek için işveren adına 4/a kapsamında sigortalı çalıştırılacağına dair SGK’ya […]

 • Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Ticaret Bakanlığı tarafından Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 18 Ocak 2022 tarihli Mükerrer 1 31723 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Tebliği görüntülemek için altta ki linki tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-01-18&mukerrer=1 Ticaret Bakanlığı – 18 Ocak 2022  – 31723 (Mükerrer) – Resmi Gazete   Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ticaret […]

 • 2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

  2022 Yılında uygulanacak olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-20-1.pdf Benzer Kavramlar : Muhasebe asgari ücret tarifesi Mali Müşavir asgari ücret tarifesi muhasebe ücret tarifesi

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..