2014 ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ

2014 ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ

S.M.M.M
YAKUP ÜÇKARDEŞ
TEL:  0216 – 412 26 62
CEP : 0533 – 316 47 07
2014 YILIN İLK ALTI   AYINDA ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ      
2014 YILI İÇİN   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) HESAPLAMA
01.01.2014 – 30.06.2014   TARİHLERİ ARASI HESAPLAMA
a. 1,071.00 Brüt Asgari Ücret
b. 149.94 SSK Primi İşçi Payı    %  14        ( Brüt Ücret x % 14 )
c. 10.71 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı  ( Brüt Ücret x % 1 )
d. 910.35 Gelir Vergisi Matrahı (Brüt Ücret – (SSK İşçi Payı + SSK   İşsizlik Sig.İşçi Payı)
e. 136.55 % 15 – Gelir Vergisi ( Gelir Vergisi Matrahı x % 15 – GVK   103.madde )
f 8.13 % 0 7,59 – Damga Vergisi
g 305.33 Kesintiler Toplamı ( b + c + e + f  )
765.67 Net Asgari Ücret ( Brüt Ücret – Yasal Kesintiler Toplamı )
80.33 % 50 – Bekar ve Çocuğu Olmayan Bir Kişiye Ödenmesi Gereken   Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
845.99 Ay Sonunda Çalışana Ödenecek Tutar  ( Net Asgari Ücret + AGİ )
219.56 % 20,50 – SGK İşveren Payı
21.42 % 2 – SGK İşsizlik Sigortası İşveren Payı
149.94 % 14 – SGK İşçi Payı
10.71 % 1 – SGK İşsizlik Sigortası İşçi Payı
56.23 % 15 – Gelir Vergisi  (   Asgari Ücretli İçin Ödenecek AGİ Sonrası Gelir Vergisi )
8.13 Damga Vergisi ( Brüt Ücretin % 0 7,59 ‘ u )
1,311.98 Asgari Ücretle Çalışan Kişinin İşveren Maliyeti
53.55 % 5 İndirim  – 5510 sayılı Kanun 81. maddesinin (ı)   bendinde şartları taşıyanlar için
Prime Esas kazanç Üzerinden % 5 Teşvik Uygulanmaktadır.
1,258.43 Asgari Ücret Üzerinden Bir Çalışanın İşverene Maliyeti (   Maaş+SGK+Vergi)
NOT : Asgari Geçim İndirimi Yılbaşındaki Brüt Asgari ücret üzerinden
ve Sigortalının Medeni Durumuna ve Bakmak Zorunda Olduğu
Çocuk Sayısına Göre Hesaplanır. Yılbaşında ki Asgari Ücrete   İlgili Oranlar
Uygulandıktan Sonra GVK madde 103. de ki Esas Tarifenin   Birinci Dilimi Olan
15% Oranı Uygulanır.
1,071.00 01.01.2014   tarihindeki brüt asgari ücret AGİ Net Ücret Ay Sonu Ücretliye Ödenecek Toplam Ücret
1 80.33 % 50   –   BEKAR     ( 796.50 x % 50 x % 15 ) 80.33 765.67 845.99
2 80.33 % 50   –   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE ÇOCUĞU OLMAYAN  (  %   50 ) 80.33 765.67 845.99
3 96.39 % 60   –   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN  (  %   50 + 10 ) 96.39 765.67 862.06
4 108.44 % 67,50 –  EVLİ EŞİ   ÇALIŞMAYAN VE 1 ÇOCUKLU (  % 50 + 10 +   7.50 ) 108.44 765.67 874.11
5 120.49 % 75    –   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 2 ÇOCUKLU (  % 50 + 10 + 15 ) 120.49 765.67 886.16
6 128.52 % 80   –  EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 3 ÇOCUKLU (  % 50 + 10 + 15 + 5 ) 128.52 765.67 894.19
7 136.55 % 85   – EVLİ EŞİ   ÇALIŞMAYAN VE 4 ÇOCUKLU (  % 50 + 10 +   15 + 10 ) 136.55 765.67 902.22
BENZER KAVRAMLAR   :
2014 Asgari Ücret
Asgari Ücret
Asgari Ücret Maliyet
Asgari Ücretlinin Hesabı
Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti
Çalışanın Maliyeti
Sigortalının Maliyeti
Ücretlinin Maliyeti
S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..