2022 Yılında Geliri Sadece Ticari Kazanç Olan Basit Usul Mükellef İçin Vergi Levhası Oluşturula biliniyor mu?

2022 Yılında Geliri Sadece Ticari Kazanç Olan Basit Usul Mükellef İçin Vergi Levhası Oluşturula biliniyor mu?

Geliri sadece Basit Usul mükellefiyetten kaynaklanan basit usul mükelleflerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 20/A maddesinde ” Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.” denilmektedir. Evet basit usul mükelleflerin basit usul mükellefiyet kapsamında ki gelirleri gelir vergisinden istisna edilmiştir fakat bu durumda ki kişiler istisna kapsamında vergi levhası oluşturula bilinmektedir.

Oluşturulan vergi levhalarının ” BEYAN OLUNAN MATRAH ” ve ” TAHAKKUK EDEN VERGİ ” kısmında ” GVK Mükerrer Madde 20/A Kapsamında İstisna ” ibaresi bulunmaktadır.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..