2022 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Süreleri

2022 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Süreleri

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hazırlayıp yayınladığı 2022 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Sürelerinin yer aldığı belgeyi görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

2022 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ  19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır.

 • Soru 1 : Sermaye şirketleri hangileridir?
 • Cevap 1 : Anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve limited şirket sermaye şirketleridir.
 • Soru 2 : Şahıs şirketleri hangileridir?
 • Cevap 2 : Kollektif ve komandit şirketler şahıs şirketleridir.
 • Soru 3 : Ticaret şirketleri hangileridir?
 • Cevap 3: Kollektif, komandit, anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatifler ticaret şirketleridir.
 • Soru 4 : Gerçek kişi tacir ne demek ?
 • Cevap 4 : Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten gerçek kişiye (şahısa) Gerçek Kişi Tacir denir.
 • Soru 5 : Tüzel kişi tacir nedir?
 • Cevap 5 : Ticaret şirketleriyle amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlara Tüzel Kişi Tacir denir
 • Soru 6 : Yönetim kurulu nedir
 • Cevap 6 : Anonim şirketlerde ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici veya yöneticileri, limited şirketlerde müdür veya müdürler kuruluna yönetim kurulu denir.
 • Soru 7 : Yevmiye Defteri Nedir?
 • Cevap 7 : ” Yevmiye defteri

  MADDE 6 – (1) Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve “madde” halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.

  (2) Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:

  1. a) Madde sıra numarası,
  2. b) Tarih,
  3. c) Borçlu hesap,

  ç) Alacaklı hesap,

  1. d) Tutar,
  2. e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.

  (3) Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur; vergi kanunlarına uygun olmak şartıyla müteharrik yapraklı defterler de kullanılabilir.”

(Kaynak : 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ )

 • Soru 8 : Defteri kebir Nedir?
 • cevap 8 :” Defteri kebir

  MADDE 7 – (1) Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

  (2) Defteri kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:

  1. a) Tarih,
  2. b) Yevmiye defteri madde sıra numarası,
  3. c) Tutar,

  ç) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri.

  (3) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü defteri kebir hakkında da uygulanır.

  (Kaynak : 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ )

 • Soru 9 : Envanter defteri nedir
 • Cevap 9 : ” Envanter defteri MADDE 8 – (1) Envanter defteri, ticari işletmenin açılışında ve açılıştan sonra her hesap döneminin sonunda taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile borçların değerlerinin teker teker kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir.

  (2) Hesap dönemi on iki ayı geçemez. Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde ve her halükarda hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde çıkarılır ve deftere kaydedilir.

  (3) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü envanter defteri hakkında da uygulanır.”

  (Kaynak : 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ )

 • Soru 10 ) Pay defteri Nedir?
 • Cevap 10 ) Pay defteri  tanımı 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Madde 9

 • Soru 11 ) Yönetim kurulu karar defteri denir?
 • Cevap 11 ) Yönetim kurulu karar defteri tanımı 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Madde 10
 • Soru 12 ) Genel kurul toplantı ve müzakere defteri nedir?
 • Cevap 12 ) Genel kurul toplantı ve müzakere defteri tanımı 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Madde 11
 • Soru 13) Fiziki ortamda tutulacak defterlerin onay zamanı ne zamandır? (Defterin açılış tasdiki ne zaman yaptırılır – defter açılış onay zamanı)
 • Cevap 13 ) Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Madde 13
 • Soru 14 ) Fiziki defterlerde onayın şekli
 • Cevap 14 ) Onayın şekli  19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Madde 14
 • Soru 15 ) Fiziki defterlerde  kapanış onayı hangi defterlerde yaptırılır, Fiziki Defterlerin kapanış onayı ne zaman yapılır?  
 • Cevap 15 )Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Madde 15
 • Soru 16 ) Hangi defterler ara tasdik yaptırılarak yeni yılda kullanılabilir?
 • Cevap 16) Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.

  (2) Onay yenilemede defterlerin türü değiştirilemez. 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Madde 16

 • Soru 17 ) Hangi defterler kapanış onayına tabidir.
 • Cevap 17) Kapanış onayına tabi defterlerde onay yenilemenin şekli 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Madde 17
 • Kapanış onayına tabi olmayan defterlerde onay yenilemenin şekli – Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Madde 17
 • Elektronik ortamda tutulacak defterler : Elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri uygulanır. – Tebliğ Madde 23

 

 

Benzer Kavramlar  :

Defter tasdiki ne zaman yapılır

Yeni yıl defter tasdiki

Yeni yılda kullanılacak defterin tasdiki

Yeni yılda kullanılacak defterlerin tasdiki

defter tasdik ne zaman yapılır

defter ara tasdiki

Limited şirketlerin tutacakları defterler

Anonim şirketlerin tutacakları defterler

Mükellefiyete göre tasdik ettirilecek defterler

Mükellefiyet türüne göre tasdik ettirilecek defterler

Kollektif şirketin tutacağı defterler

Kollektif şirketlerin tutacağı defterler

Komantid şirketin tutacağı defterler

Komantid şirketlerin tutacağı defterler

Gelir vergisi mükelleflerinin tutacağı defterler nelerdir

Kurumlar vergisi mükelleflerinin tutacağı defterler nelerdir

Resmi defterler ne zaman tasdik ettirilir.

Resmi defter ara tasdik ne zaman yapılır.

Resmi defterlerin kapanış onayı ne zaman yapılır

hangi resmi defterler kapanış onayını tabidir

kapanış onayı resmi defter

e deftere geçmek zorunda olanlar ne zaman geçer

 

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..