5.000 TL’nin Üzerinde ki Akaryakıt Teslimlerinde E-Arşiv Fatura / E-Fatura Düzenlenmesi Gerekir mi? 5.000 TL’nin Üzerinde ki Yakıt Alımlarında Elektronik Fatura Talep Edilmeli mi?

5.000 TL’nin Üzerinde ki Akaryakıt Teslimlerinde E-Arşiv Fatura / E-Fatura Düzenlenmesi Gerekir mi? 5.000 TL’nin Üzerinde ki Yakıt Alımlarında Elektronik Fatura Talep Edilmeli mi?

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamında yayınlanan 68 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin “1- Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanılarak Verilen Fişlerin Fatura Yerine Geçen Belge Olarak Kabul Edilmesi “ başlığını taşına kısmında gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “Anılan hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının (2006 yılı için 520,00 YTL) altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür.

Buna göre, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla, mükellef olanların ise ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt karşılığında düzenlenecek (üzerinde “TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK” ibaresi bulunanlar hariç) söz konusu ödeme kaydedici cihaz fişleri, üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecek, ayrıca faturaya dönüştürülmesi istenmeyecek ve yapılan incelemeler ve kontroller sırasında bu fişleri gider belgesi olarak kullananlardan fatura ibrazı talep edilmeyecektir. “ denilmektedir.

 

İlgili Tebliği Görüntülemek İçin Altta ki Linki Tıklayınız

68 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği

 

 

Benzer Soru ve Kavramlar  :

ÖKC E-raşiv fatura

Yazar kasa fişi e-arşiv fatura

5000 tlyi geçen benzin fişleri için e-arşiv fatura düzenlemek zorunlumu

5.000 tlyi geçen benzin fişleri için e-arşiv fatura düzenlemek zorunlumu

5.000 yakıt ökc e arşiv

5.000 yakıt ökc e-arşiv fatura

5000 ini geçen yakıt e arşiv fatura

5.000 ini geçen yakıt e arşiv fatura

beşbin tl üstü yakıt e-arşiv

beşbin tl üstü yakıt alımı e-arşiv zorunlumu

Benzin istasyonu yakıt alımı ökc e arşiv

5.000 üzeride ki kayıtlar için yazar kasa fişi geçer mi

5.000 üzeride ki kayıtlar için e arşiv düzenlemek zorunlu mu?

5000 üzeride ki kayıtlar için yazar kasa fişi geçer mi

5000 üzeride ki kayıtlar için e arşiv düzenlemek zorunlu mu?

5.000 üzeri yakıt e arşiv

5000 üzeri mazot alımında ökc düzenlenebilir mi

5.000 üzeri mazot alımında ökc düzenlenebilir mi

kdv dahil 500 tl üzerinde yapılan alım satış e arşiv istisna

5000 e-arşiv istisna

5.000 e-arşiv istisna

5.000 e arşiv istisna

 

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..