Anonim Şirket Önemli Hususlar

Anonim Şirket Önemli Hususlar

Soru 1 ) Anonim şirketlerin Yönetim Kurulunun görev süresi ne kadar? Anonim Şirket Yönetim Kurulu süre – A.Ş. Yönetim Kurulu Süre – Yönetim Kurulu

Cevap 1 ) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun A.Ş.’ler ile ilgili maddelerinden 362. maddesi ” Görev süresi ” başlığını taşımakta olup madde ” MADDE 362- (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir. (2) 334 üncü madde hükmü saklıdır. ” şeklindedir.

Soru 2 ) Anonim şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanının Görev süresi ne kadar dır? A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı kaç yıllılığına seçilir? A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı süre?

Cevap 2 ) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun A.Ş.’ler ile ilgili maddelerinden 362. maddesi ” Görev dağılımı ” başlığını taşımakta olup madde 

” MADDE 366- (1) Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. (2) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. ” şeklindedir.

Soru 3 ) A.Ş.’ler de Yönetim Kurulu Başkanı nasıl seçilir.

Soru 4 ) A.Ş.’ler de Yönetim Kurulu Başkanının Ticaret Sicile Tescil İşlemi nasıldır?

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..