Anonim şirket toplantılarında kimler katılmak zorundadır.

Anonim şirket toplantılarında kimler katılmak zorundadır.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 17.maddesi “ Toplantıda bulunma zorunluluğu “ başlığını taşımakta olup ilgili maddede,

Toplantıda bulunma zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Genel kurul toplantılarında murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur. “ denilmektedir.

 

Benzer Konu ve Kavramlar  :

Anonim şirket toplantılarında kimlerin bulunması gerekir.

Anonim şirket toplantılarında kimler bulunmak zorundadır.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..