Anonim Şirketler Yönetim Kurulu Başkanlığı

Anonim Şirketler Yönetim Kurulu Başkanlığı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 366. maddesi ” Görev dağılımı ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de

” 2. Görev dağılımı MADDE 366- (1) Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. (2) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin
de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. ” denilmek sureti ile 

 

Benzer Kavramlar :

A.Ş. yönetim kurulu başkanı görev süresi kaç yıldır?

A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı göre süresi  kaç yıl

A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı göre süresi ne kadar

A.Ş. yönetim kurulu başkanının göre süresi  kaç yıl

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..