Anonim Şirketlerde Genel Kurul Ne Zaman Toplanır?

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Ne Zaman Toplanır?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 409. maddesi ” C) Toplantılar ” başlığını taşımakta olup ilgili madde aşağıda sunulmuştur.

” C) Toplantılar
MADDE 409- (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. (2) Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. (3) Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.  ” denilmektedir.

 

Benzer Kavramlar :

Genel kurul ne zaman toplanır

Genel kurul ne zaman bir araya gelir

A.Ş. genel kurul toplantı zamanı

A.Ş. genel kurul zamanı

anonim şirket toplantı zamanı

anonim şirketlerde toplantı zamanı

anonim şirket genel kurul zamanı

anonim şirket genel kurul zamanı

a.ş. genel kurul ne zaman yapılır

6102 Ticaret kanunu mevzuatı

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..