Anonim Şirketlerde Genel Kurul ve Sermaye Arttırımı

Anonim Şirketlerde Genel Kurul ve Sermaye Arttırımı

Anonim Şirket Genel Kurul İşlemi

https://www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islemleri/tescil-islemleri/anonim-sirketler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ekleri aşağıda sunulmuştur.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME TALEBİ – DİLEKÇESİ  – EK-1

HAZİRUN CETVELİ – GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ    –  Ek-2

GENEL KURUL TEMSİL İÇİN VEKALETNAME ÖRNEĞİ – K-3

TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ – EK-4

İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ – EK-5

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ – EK-6

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ – EK-7

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, Anonim şirketler ile ilgili Genel Kurul ve Genel Kurul ile ilgili maddeler 407. maddeden başlamaktadır.

Madde 456 – Sermayenin artırılması

 

Anonim Şirket Esas Sermaye Arttırımı İşlemi

Dlekçeyi  görüntülemek için alttaki linki tıklayınız.

Dilekçe – Ek-1

Toplantı Tutanağının görüntülemek için alttaki linki tıklayınız.

TOPLANTI TUTANAĞI

Hazirun Cetveli – Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesini görüntülemek için altta ki linki tıklayınız

 

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..