Anonim Şirketlerde İç Yönergenin Tescil Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde İç Yönergenin Tescil Zorunluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 419. maddesi ” III – Toplantı başkanlığı ve iç yönerge ” başlığını taşımakta olup ilgili madde aşağıda sunulmuştur.

” III – Toplantı başkanlığı ve iç yönerge
MADDE 419- (1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. (2) Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. ” denilmektedir.

Anonim şirketlerde İç Yönerge ilk genel kurul sonrası tescil edilmektedir.

 

 

Benzer Kavramlar :

A.Ş. iç yönerge tescili

anonim şirket iç yönerge tescili

6102 Ticaret kanunu mevzuatı

Anonim şirketlerde iç yönerge tescili

Anonim şirket iç yönerge tescili

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..