Asgari Geçim İndirimi ve AGİ Hesaplama

Asgari Geçim İndirimi ve AGİ Hesaplama

    Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.

    Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

     Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir. Ücretli çalışan kişi kendi adına bağımsız çalışan vergi mükellefi olan eşinden de % 10 oranında AGİ’ den faydalana bilir.

        İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

       Sigortalı olarak çalışan eşler birbirlerinden bağımsız olarak kendi ücretlerine bağlı olarak AGİ ‘ den faydalanırlar.
       Eşlerin her ikisininde ücret geliri elde etmesi durumunda çocuklar için eşlerden yalnızca birisi AGİ’den faydalana bilir.
       Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

       Asgari ücretliler açısından ücretin gelir vergisi oranının %15 den %20 yükselmesi nedeniyle ücretin Ocak ayında alınan AGİ dahil ücretin altına düşülmesi halinde Ocak ayında ki AGİ dahil asgari ücret tutarını bulacak şekilde AGİ’ye ekleme yapılmaktadır.

AGİ Hesaplama :

Mükellefin kendisi için% 50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5
Üçüncü çocuk için % 10
Diğer çocuklar için (4.ve sonraki çocuklar için) % 5
Bekar(Brüt Asgari Ücret x 50)/100 x %15 191,88 TL
Evli eşi çalışmayan(Brüt Asgari Ücret) x (50+10)/100 x %15 230,26
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu(Brüt Asgari Ücret) x (50+10+7,5)/100 x %15 259,04
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu(Brüt Asgari Ücret) x (50+10+15)/100 x %15 287,82
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu(Brüt Asgari Ücret) x (50+10+15+10)/100 x %15 326,20
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu(Brüt Asgari Ücret) x (50+10+15+10+5)/100 x %15 326,20

     Ocak ayında asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi 326,20 TL dir. Alınacak Agi tutarı ücretin gelir vergisinden fazla olamayacağı için AGİ tutarı vergi tutarını aşsa da vergiden daha fazla AGİ’ den faydalanılamaz, iadesi talep edilemez.

Benzer Kavramlar   :

Agi hesaplama

Asgari geçim indirimi hesaplama

Asgari geçim indirim hesaplama

Asgari geçim indirim oranları

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..