Asgari Ücrete İsabet Eden Ücret Gelir Vergisi Kaldırıldı (İstisna Kapsamına Alındı) / Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Kaldırıldı

Asgari Ücrete İsabet Eden Ücret Gelir Vergisi Kaldırıldı (İstisna Kapsamına Alındı) / Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Kaldırıldı

25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı resmi gazete de yayınlanan 7349Nolu Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2. maddesi ile Asgari Ücret üzerinden ücret alanların ücretleri gelir vergisinden istisna edildiği gibi asgari ücretten daha yüksek ücret alanların ücretlerinin asgari ücrete karşılık gelen ücretleri de istisna kapsamına alınmıştır. İstisna 01.01.2022 tarihi ve sonrasında ki ücretlere uygulanacaktır.

MADDE 2 – 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

İlgili resmi gazeteyi görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-2.htm

25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı resmi gazete de yayınlanan 7349Nolu Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3/b maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 32.maddesinde yer alan Asgari geçim indirimi 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

Benzer Kavramlar  :

Asgari ücret vergi kaldırıldı

asgari ücrete vergi yok

ücretliler de gelir vergisi istisnası

asgari ücret vergi yok

asgari ücret gelir vergisi

asgari ücret vergisi

asgari ücret ücret gelir vergisi

asgari ücretlinin vergilendirilmesi

asgari geçim indirimi kaldırıldı

asgari geçim indirimi kalktı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..