Yazar arşivi

E-Belge İşlemleri İle İlgili Gelir İdaresi Başkanlığının Kılavuzları

Aşağıda ki linki tıklayarak E-belge işlemleri ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının oluşturduğu kılavuzlara ulaşabilirsiniz.

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html

E-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu

 

Benzer Kavramlar :

e belge kılavuzları

e-belge kılavuzları

Gelir İdaresi başkanlığı kılavuzları

Gelir İdaresi başkanlığı e-belge kılavuzları

E-Fatura Başvuru Rehberi ve Kılavuzu

e-Fatura Uygulaması Saklama Kılavuzu

e-FATURA PORTALI (Kullanım Kılavuzu)

e-fatura portalı kullanım kılavuzu

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

K Yetki Belgesinin Yenilenme Süreleri (Ulaştırma Bakanlığı Mevzuatı Gereği Alınan Yetki Belgelerinin Yenilenmesinde Süre)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 19. maddesi ” Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de

” Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci

MADDE 19 – (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 540 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

(3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.

(4) Yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez.

(5) Yenilenen yetki belgeleri için 14 üncü maddede belirtilen süreler, yenilenme öncesi kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.

(6) Bu maddeye göre yetki belgesi yenileme işleminin yapılabilmesi için; yetki belgesinin, bu Yönetmelik kapsamında faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumuna gelmemiş olması şarttır.

(7) İkinci fıkrada yer alan süre, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup bu süre, bu durumdakilere faaliyette bulunma hakkı vermez. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. ”  denilmektedir.

Yenileme işlemleri manuel kağıt belgeler ile Ulaştırma Bakanlığının yetkili birimlerine yapılabilineceği gibi e-devlet sistemi üzerinde yapılabilmektedir.

E-devlet sisteminden yapılan başvuru neticesinden oluşturulan ödeme belgesinin ödeme işlemleri Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankasından ödenebileceği gibi Vakıf Bankın İnter aktif bankacılık sisteminde veya akıllı cep telefonları ile Vakıf Bankın mobil uygulaması ile de yapılabilmektedir.

 

Benzer Kavramlar  :

K yetki belgesinde yenileme süresi

K belgesi yenileme süresi

K yetki belgesinde yenileme zamanı

K belgesi yenileme zamanı

Ulaştırma bakanlığı yetki belgesi yenileme süresi

Ulaştırma bakanlığı yetki belgesi yenileme zamanı

K1 belgesi yenileme süresi

K2 belgesi yenileme süresi

K1 belgesi yenileme zamanı

K2 belgesi yenileme zamanı

Yetki belgesi ne zaman yenilenmeli

Yetki belgesinin yenilemek için ne zaman başvuru yapılır

Yetki belgesinin yenilemek için ne zaman başvuruda bulunmalıyım

Yetki belgesinde yenilenme süresi

Yetki belgesinde yenilenme zamanı

Yetki belgesinde yenileme süresi

Yetki belgesinde yenileme zamanı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Adıma Yapılan Vergi Kesintilerini Nasıl Öğrene bilirim? Adıma Yapılan Vergi Kesintilerini Nasıl Görüntüleye bilirim?

Kişi ve kurumlar başka kişi ve kurumlarca adlarına yapmış oldukları vergi kesintilerini sorgulayıp görüntüleye bilmektedirler.

Bu işlem İnteraktif Vergi Dairesi sisteminden yapılabilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfasına ulaşabilmek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/

Sorgulama sonucunda aşağıda ki görsel de görüldüğü gibi sorgulama yapılan işletme bazında kesinti yapılan dönemler, vergi matrahları, kesinti tutarları ve toplam matrah ve toplam kesinti tutarı görülmektedir.

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

RESEN TERK SORGULAMASI NASIL YAPILIR ( Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Mükellefiyeti Durdurulan Firmaların Sorgulanması Nasıl Yapılır?

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 160 ve 160/A maddeleri gereği belirli şartların oluşması neticesinde ilgli maddelerde belirtilen durumlarda mükelleflerin kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükellefiyet kaydı terkin (vergi kayıt kapanışı) edilebilmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasına ulaşmak için altta ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/

 

Firma Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resen Terkin ettirilmiş ise alttaki görselde ki gibi yazı ile karşılaşılır. 

” 04.07.2022 20:30 sorgu zamanı itibari ile sorgulamış olduğunuz ……………………. Vergi Kimlik/T.C. Kimlik Numaralı mükellefin 31.08.2015 tarihi itibari ile 2004/13 sayılı iç genelge gereği resen kaydı bulunmaktadır. ” yazısı ilgili firmanın mükellefiyet açısından kapatıl olduğunu beyanname veremeyeceğini gösterir.

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

SGK İŞVEREN İLİŞİKSİZLİK YAZISI NASIL ALINIR? ( SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞVEREN İLİŞİKSİZLİK YAZISI NASIL ALINIR?)

Altta ki linki tıklayarak Sosyal Güvenlik Kurumunun uygulama ile ilgili sayfası görüntülenir.

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkIlisiksizlik

 

 

Benzer Kavramlar :

SGK ilişiksizlik yazısı talebi

SGK işveren ilişiksizlik yazısı talebi

Sosyal Güvenlik Kurumu işveren ilişiksizlik yazısı talebi

Sosyal Güvenlik Kurumu işveren ilişiksizlik yazısı talebi

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

E-Faturaya Geçmek Zorunda Olanlar Kaç Gün Daha Kağıt Fatura veya E-Arşiv Fatura Düzenleyebilir?

509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” VIII. Diğer Hususlar  ” başlıklı bölümünü altıncı paragrafında ” Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için
e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir. ” denilmektedir.

01.07.2022 tarihi itibariyle E-Faturaya geçmek zorunda olanlar 07.07.2022 tarihine kadar

  • Vergi mükellefi olanlara düzenleyecekleri faturalar KDV dahil 2.000 -TL veya daha altında bir rakam ise kağıt fatura veya isterlerse gib portaldan (5.000 / 30.000 potalı) e-arşiv fatura kesebilirler. 
  • Vergi mükellefi olmayanlara düzenleyecekler faturalar KDV dahil 5.000 -TL veya daha altında bir rakam ise kağıt fatura veya isterlerse gib portaldan (5.000 / 30.000 potalı) e-arşiv fatura kesebilirler. 

01.07.2022 tarihinde e-faturaya geçmek zorunda olanlar 08.07.2022 tarihinden itibaren (08.07.2022 tarihi dahil) e-fatura mükellefi olan müşterilerine e-fatura olmayanlara e-arşiv fatura kesmek zorundadırlar.

 

Benzer Konu ve Sorular : 

E-arşiv fatura kesmeye devam edebilir miyim?

E-fatura zorunluluk süre var mı?

Efatura zorunluluk süre var mı?

E-faturada süre

İlk yedi gün e-arşiv kesmeye devam edebilir miyim?

e-fatura geçiş de 7 gün e-arşiv düzenleyebilir miyim?

e-fatura 7 gün

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

E-Fatura Uygulamasına Geçebildim mi? E-Fatura İçin Kayıtlı Kullanıcılar Listesinde Var mıyım?

E-faturaya geçmek için gerekli başvurularda bulunduktan soran ” https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html ” linkinden sorgulama yaparak ” Kayıtlı Kullanıcılar Listesi “inde yer alıp almadığımıza bakabiliriz.

İşlem Aşamaları :

1 – ” https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html ” linki tıklandığında aşağıda ki ekran görüntüsüne ulaşılır.

 

Benzer Kavramlar ve Sorular  :

Kayıtlı Kullanıcılar Listesine nasıl bakabilirim?

E-Fatura sistemine kayıtlı mıyım?

E-Fatura kullanıcı listesinde kayıtlı mıyım?

E-faturaya geçebildim mi?

E-fatura kullanıcısı mıyım?

E-fatura kullanıcısı mı?

Bir firmanın e-fatura kullanıcısı olduğunu nasıl öğrenebilirim?

İş yaptığım firma e-fatura kullanıcısımı

Müşteri e-fatura kullanıcısı mı?

E-faturaya geçtim mi?

E-fatura süreci tamamlandı mı?

 

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Ticaret Odası Aidatları Ne Zaman Ödenir?

5174 Sayılı Kanun 24. maddesi gereği, Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan şahıs firmaları ve şirketler her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere aidatları 2 eşit taksitle ödemektedir.

İlgili maddenin tam metni aşağıda sunulmuştur.

” Odalarda kayıt ücreti ve yıllık aidat
Madde 24- Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur. Tarifeler, oda yönetim kurulunun teklifi, meclisin onayı ile yürürlüğe girer. Birden fazla odaya kayıt zorunluluğunda olanlardan alınacak kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı da yönetmelikte gösterilen usullere göre tespit edilir. Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek usullere göre ve on gün içinde oda meclisine itiraz edebilirler. İtirazlar meclisçe karara bağlanıncaya kadar
kayıt ücreti ve yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz. Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve aidatların yarısı
kadar ödeme yaparlar.” 

Benzer Kavramlar :

İTO aidatı ne zaman ödeniyor

İTO aidat ödeme zamanı

Ticaret Odası aidatları ne zaman ödenir

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Yevmiye Defteri Kapanış Noter Formu Örneği

Yevmiye Defterlerini kapanış tasdikinin yapılaması ile ilgili zorunluluk Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 64. Maddesinde yer almaktadır. İlgili madde de “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” İbaresi yer almaktadır.

2021 Yılı Yevmiye Defteri kapanış tasdiki 30.06.2022 tarihine kadar yaptırılması gerekmektedir.

Yevmiye Defteri kapanış işlemleri için Noter Formu doldurulması gerekmektedir.

Aşağıda ki örnek noter formunu kullana bilirsiniz.

Altta örneği sunulan belgede kapanış onayını hangi noter yapacak ise onun bilgileri yer alması gerekmektedir. (Yeşil çerçeveli alanla)

Noter formunun alt kısmında yer alan ” İş bu defter        sayfasında kapatıldığı GÖRÜLMÜŞTÜR. ”  ibaresinde ki boşluk kısmına Yevmiye Defterinin yazdırılan son sayfa numarası yazılması gerekir.

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

E-Faturaya Geçiş Başvuru Sorgulaması

E-Faturaya Geçiş Başvuru Sorgulamasını aşağıda ki linkten yapabilirsiniz.

https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/Sorgula.jsp

 

Benzer Kavramlar : 

e faturaya geçiş oldumu sorgulama

E-fatura geçtim mi?

E-faturaya geçmiş miyim?

E-fatura sorgulama

E-fatura başvuru sorgulama

E fatura başvuru sorgulama

Efatura başvuru sorgulama

Elektronik fatura başvuru sorgulama

E-faturaya geçebilmişmiyim?

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Vergi Mükellefiyeti İçin Bastırılan Belgelerin Listesine Nasıl Ulaşılır?

Fatura, İrsaliyeli Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Perakende Satış gibi vergi mevzuatımız gereği kullanılan belgeler noterden tasdik ettirilebilineceği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığından yetki almış matbaalara da bastırılabilir. Noterler kendilerine tasdik ettirilen belgeleri ve yetkili matbaalar kendilerine bastırılan belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığının sistemine belge onay ve basım bilgilerini girmektedirler.

Bastırılan veya onaylatılan belgeler İnteraktif Vergi Dairesi sisteminden görüntülene bilmektedir.

Aşağıda ki link tıklanarak Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinin ana sayfasına ulaşılabilinmektedir.

https://www.gib.gov.tr/

Aşağıda ki görsel de ki gibi arama çubuğuna ” basım ” yazıldığında ” Belge Basım Bilgilerim ” ekrana gelecektir.

” DÖNEM YIL ” ” HEPSİ ” seçildiğinde yetkili matbaalara bastırılan tüm matbaaların ve tüm yılların belge basım bilgileri oluşturulur.

” Sorgula ” yazısı tıklanarak belge basım bilgileri görümtülenir.

Aşağıda ki liste de görüldüğü gibi tüm matbaadan bastırılan belgelerin listesi ekran da görülmektedir.

Noterden tasdik ettirilen belge basım bilgisine ulaşmak için

” Sorgula ” yazısı tıklandığında altta ki görsel de görüldüğü gibi matbaaya bastırılan belge bilgisi görüntülenmektedir.

 

Benzer Soru ve Kavramlar :

Bastırılan fatura listesine nasıl ulaşabilirim?

Bastırılan belge listesine nasıl ulaşabilirim?

Mükellefiyetim ile ilgili bastırılan fatura listesine nasıl ulaşabilirim?

Mükellefiyetim ile ilgili bastırılan belge listesine nasıl ulaşabilirim?

Faturayı hangi matbaaya bastırdım

Belgeleri hangi matbaaya bastırdım

Faturayı hangi notere bastırdım

Belgeleri hangi notere bastırdım

Matbaa belge basım liste

Noter belge basım liste

Fatura basım liste

Bastırılan belgelerin listesine nasıl ulaşabilirim?

Hangi notere belge bastırdım?

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle Uğraşanların KDV’siz Almış Oldukları Araçların Satışında Özel Matrah Uygulaması

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti işlemlerine tebliğin ” 4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti ” bölümünde değinilmiştir. İlgili tebliğde KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin (Basit Usul Mükelleflerden alınan araçlar vs.) alınan ikinchttps://www.youtube.com/watch?v=STt0y08f_YY&t=883si el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Bu durumda KDV sadece araç satış karına uygulanmaktadır. Dikkat! KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmamaktadır. Bu durumda KDV tüm satış bedeline uygulanmaktadır.

İkinci el motorlu taşıt ticaretinde Özel Matrah uygulaması KDV’nin aracın satış bedelinin tamamına uygulanmayıp sadece araç satış karına uygulandığı bir  yöntemdir. 29 Mart 2022 tarihli 31793 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İkinci el motorlu taşıtların ticareti ile uğraşanların özel matrah uygulaması kapsamında ki satışlarına 01.04.2022 tarihinden itibaren % 18 KDV uygulanacaktır.

Özel Matrah uygulamasından yararlanma hakkı Ticaret Bakanlığından ikinci el motorlu taşıt ticareti için Yetki Belgesi alanlara tanınmış bir haktır. Ticaret Bakanlığından verilen süre içinde yetki belgesini almamış olanlar ile yetki belgesi almaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanmaz.

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanabilmesi için, araç veya taşınmazın basit tadil, bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında esaslı değişiklik yapılmaması gerekmektedir. Tebliğ de verilen örnekler de araç için çelik jant alınmasını özel matrah uygulaması açısından uygun görülse de kullanılmaz halde ki bir aracın motorunun dahil kapsamlı bir tadilat yapılmış olmasını özel matrah uygulaması açısından uygun görülmemiştir.

 

Benzer Kavramlar  :

İkinci El Motorlu Taşıt Ticareti İle İştigal Eden Mükellefler De Araç Satış Faturası Nasıl Düzenlenir?

İkinci el araç ticaretinde özel matrahlı fatura nasıl düzenlenir

İkinci el otomobil ticareti özel matrahlı fatura nasıl düzenlenir

İkinci el taşıt ticareti özel matrahlı fatura nasıl düzenlenir

Kullanılmış araç satışında özel matrahlı fatura nasıl kesilir

2. el araç ticaretinde özel matrahlı fatura nasıl düzenlenir

2. el otomobil ticareti özel matrahlı fatura nasıl düzenlenir

2. el taşıt ticareti özel matrahlı fatura nasıl düzenlenir

2. el araç satışı özel matrah fatura nasıl kesilir

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Yurt Dışına Kargo İle Gönderilen Ürün Teslimleri İhracat Olarak Kabul Edilir mi?

Konu il ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 08/07/2013 tarihli 39044742-KDV.11-995 sayılı “ Posta – kargo yoluyla yurtdışına yapılan satışların ihracat teslimi olarak sayılıp sayılamayacağı.” Konulu özelgesi mevcut olup ilgili özelgeyi görüntülemek için altta ki linki tıklayınız

https://www.gib.gov.tr/node/89544

 

Benzer Soru ve Kavramlar :

Posta ile Yurt dışına yapılan satışalar ihracat mıdır?

Kargo ile Yurt dışına yapılan satışalar ihracat mıdır?

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Fatura yerine dekontun indirimde kullanılıp kullanılmayacağı

Konulu ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 18/04/2014 tarihli 39044742-KDV.29-1031 sayılı ” Fatura yerine dekontun indirimde kullanılıp kullanılmayacağı ” konulu özelgesi mevcut olup ilgili özelge de gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra  VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN ” Şirketiniz tarafından abone müşterilere iletilmek üzere üye işyerlerinden tahsil edilen “para iadesi tutarları” (komisyon) için söz konusu tutarın mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği tarihten itibaren 7 gün içinde şirketiniz tarafından ilgili üye işyeri adına fatura düzenlenmesi,” .. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN  ” Şirketiniz tarafından abone müşterilere iletilmek üzere üye işyerlerinden tahsil edilen “para iadesi tutarları” (komisyon) genel oranda (%18) KDV ye tabidir.

            – Üye işyerlerinden abonelere iletilmek üzere tahsil edilen tutarın geri iadesinde; iade alacak kişinin nihai tüketici olması halinde şirketiniz tarafından gider pusulası, vergi mükellefi olması halinde ise bu mükellefler tarafından şirketiniz adına fatura düzenlenmesi ve genel oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.” denilmektedir.

Özelgeyi görüntülemek için altta ki linki tıklayınız

https://www.gib.gov.tr/node/92805

 

Benzer Kavramlar :

Dekont Gider Yazılabilir mi?

Dekont İndirim konusu yapılabilir mi?

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Youtube Gelirlerinin Vergilendirilmesi / Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Konu ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 07.06.2021 tarihli 62030549-120[37-2019/272]-444493 sayılı ” Google, Youtube gibi internet sitelerine yüklenen videoların izlenmesine ilişkin olarak elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ” konulu özelgesi mevcut olup ilgili özelgenin linkine altta ki yazıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/google-youtube-gibi-internet-sitelerine-yuklenen-videolarin-izlenmesine-iliskin-olarak-elde-edilen

Google firmasının reklamının web sitesinde yayınlanmasının vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi.

Google İrlanda yurt dışı firmasına Youtube’da verilen yayıncılık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi.

Şahsına ait internet sitesinden elde edilen reklam gelirlerinin vergilendirilmesi

İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi

 

Benzer Soru ve Kavramlar :

Google gelirleri vergiye tabi mi?

Google kazancı vergiye tabi mi?

Google kazancı nasıl vergilendirilir?

Google reklam gelirleri vergiye tabi mi?

Google dan elde edilen reklam gelirleri vergiye tabi mi?

Google dan elde edilen reklam gelirleri nasıl vergilendirilir?

Google vergi nasıl olur?

Youtube gelirleri vergiye tabi mi?

Youtube reklam gelirleri vergiye tabi mi?

Youtube dan elde edilen reklam gelirleri vergiye tabi mi?

Youtube dan elde edilen reklam gelirleri nasıl vergilendirilir?

Youtube vergi nasıl olur?

Youtube kazancı vergiye tabi mi?

Youtube kazancı nasıl vergilendirilir?

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Google’dan Alınan Reklam Hizmetlerinin Vergilendirilmesi

Türkiye’de tam mükellef olanların Google’dan almış oldukları reklam hizmetleri için Google’a yaptıkları ödemeler için % 18 KDV ve % 15 Gelir Stopajı ödemeleri gerekmektedir.

Konunun Gelir Stopajı ve Kurum Stopajı Açısından Değerlendirilmesi :

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 18.06.2020 tarihli 38418978-120[94-19/13]-E.159446 sayılı ” Google dan alınan reklam hizmeti için ödenen tutara tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk. ” konulu özelgesinde gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “

“476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklik uyarınca, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. 

Buna göre, Tebliğin (15.1.) bölümünde sayılan vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, dar mükellefiyete tabi bir kurumun internet ortamında verdiği reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. …” açıklamaları yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, Google firmasından almış olduğunuz internet ortamında reklam hizmetinden dolayı anılan firmaya tarafınızca yapılacak ödemeler üzerinden 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden %15 oranında tevkifat yaparak, muhtasar beyanname ile beyan etmeniz gerekmektedir. ” denilmektedir.

Özelgeye ulaşabilmek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/google-dan-alinan-reklam-hizmeti-icin-odenen-tutara-tevkifat-yapilip-yapilmayacagi-hk

 

Konunun KDV Açısından Değerlendirilmesi :

Konu ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 23.02.2012 tairhli B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-701 sayılı ” Yurt dışında mukim firmadan alınan reklam hizmeti ödemelerinde tevkifat ve KDV uygulaması. ” konulu özelgesinde gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “

şirketiniz tarafından İrlanda mukimi firmadan google üzerinden alınan reklam hizmetinden Türkiye’de yararlanıldığından bu hizmet ifası KDV’ye tabi olacaktır. Söz konusu firmanın Türkiye’de ikametgâhı, iş yeri, kanuni merkezi veya iş merkezinin bulunması halinde, İrlanda mukimi firma tarafından hizmet bedeli üzerinden hesaplanacak verginin düzenlenen faturada gösterilmesi ve 1 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, verginin mükellefi İrlanda mukimi firma olmakla birlikte, söz konusu firmanın Türkiye’de ikametgâhı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması halinde hizmet bedeli üzerinden hesaplanacak verginin, Kanunun 9/1 inci maddesi ve 15 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümü gereğince şirketiniz tarafından 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Özelgeye ulaşabilmek için altta ki linki tıklayınız.

Yurt dışında mukim firmadan alınan reklam hizmeti ödemelerinde tevkifat ve KDV uygulaması.

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Konut Kira Atışlarında Son Düzenleme ( Geçici Düzenleme)

11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı ” Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ” 4. maddesi ile konut kira artışlarında 01.7.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçici düzenleme yapılmış olup  11.06.2022 tarihi ile 01.07.2023 tarihleri arasında konut kiralarına artış oranı olarak % 25 sınırlaması getirilmiştir.

ilgili madde de ” MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.” denilmektedir.

Konut ve Çatılı İşyerlerin de Kira Artışı 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun ” İKİNCİ AYIRIM ” “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları ” bölümü altında yer alan 344. maddesinde ” II. Belirlenmesi (2) MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.(1) Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir. (1)

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.” denilmektedir.

 

 

 

Benzer Kavramlar ve Sorular :

Kira artış oranı nedir?

Konut kira artış oranı nedir?

Mesken kira artış oranı nedir?

Konut kirası ne kadar arttırılabilir?

Mesken kirası ne kadar arttırılabilir?

Konut kira artışı

İşyeri kira artışı

İşyeri kira artış oranı nedir?

İşyerlerinin kira artış oranı nedir?

İşyeri kirası ne kadar arttırılabilir?

İşyeri kirası ne kadar arttırılabilir?

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Avukatlık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı ve Avukatlık Hizmetlerinde KDV Uygulaması

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ” 2.1.3. Kısmi Tevkifat Uygulaması ” bölümün altında yer alan ” 2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler ” kısmının altında ” 2.1.3.2.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı ” kısmında ” Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” denilmektedir. İlgili bölüm de ” Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler (Değişik ibare:RG-21/12/2021-31696) bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulmaz. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır.” denilmektedir.

(S.M.M.M.) …Avukatların KDV Genel Uygulama Tebliğinin de belirtilen (I/C-2.1.3.1/b) kapsamında ki salıcılara karşı yapmış oldukları danışmanlık hizmetleri 5/10 KDV tevkifatına tabidir.

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına karşı yapmış oldukları hizmetler 5/10 KDV tevkifatına tabidir.

Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ” 2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler  ” kısmında  ” KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, (Değişik ibare:RG-3/6/2021-31500)(65)  kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, (Değişik ibare:RG-3/6/2021-31500)(65) sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (Ek ibare:RG-3/6/2021-31500)(65)  (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. ” denilmektedir.

Konu ile ilgili Gaziantep Veri Dairesi Başkanlığının 11.11.2021 tarihli E-20811645-130[21-415-30]-72187 sayılı ve ” Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı ” konulu özelgesin de ” Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır. ” Diğer Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde, “KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır…….Tebliğde yer alan “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan” ifadesinden kendi özel kuruluş kanunu/kararnamesi bulunan kamu kurum ve kuruluşları kastedilmekte olup bu kapsama girecek kamu kurum ve kuruluşlarının özel bir kanunla/kararnameyle kurulmuş olmaları şarttır. Genel bir kanuna dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.” denilmektedir.

(S.M.M.M.) …Avukatların. kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına karşı yapmış oldukları hizmetler 5/10 KDV tevkifatına tabidir.

 

Avukatlık hizmetlerinde KDV Oranı;

Her ne kadara avukatlık hizmetleri genel oranda (% 18) KDV’ye tabi olsa da, 2007/13033 sayılı kararın ekli (II) sayılı listesinde yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı % 8 dir.

(II) sayılı listesinin 32. sırasında ”  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile (80) aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ” denilmek suretiyle avukatların bu kısımda yazılı hizmetlerine % 8 KDV oranı uygulanmaktadır. 

 

Konu İle İlgili Özelge :

https://www.gib.gov.tr/avukat-vekalet-ucreti-odemelerinde-kdv-tevkifati

 

 

Benzer Kavramlar :

Avukatlık ücretleri kdv tevkifatına tabi midir?

Avukatlık danışmanlık ücretlerinde kdv tevkifatı

Avukat kdv tevkifatı

Avukatların hangi hizmetleri % 8 KDV’ye tabidir.

Avukat % 8 KDV

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Hibenin Vergilendirilmesi, (Bağışın Vergilendirilmesi) / İvazsız İntikalin Vergilendirilmesi Hususunda Bilinmesi Gerekenler

7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu

 

Soru ) Bağış (Hibe) ‘nin vergilendirilmesi açısından kişiye anne veya babasının karşılıksız para vermesi ile arkadaşının karşılıksız para vermesi arasında vergilendirme açısından fark var mı dır?

Cevap ) Konu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunun konusunu girmektedir. 2022 yılı için hibe/bağış işlemlerinde 10.491,00 TL vergilendirme istisnası mevcuttur şayet size verilecek para 10.491,00 TL’nin üzerinde bir değer ise beyanname vererek vergilendirmesini sağlamanız gerekmektedir. 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunun 16. maddesi ” Nispet ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de vergi oranları aşağıda ki tabloda ki gibidir. Diğer taraftan aynı maddenin ikinci fıkrasında ise ” Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.” denilmektedir.

(S.M.M.M.) ..ana, baba, eş ve çocuklarınızdan size intikal edecek değerler için vergi oranın 1/2’si (yarısı) uygulanacaktır.

 

Konu ) Bağış (hibe) / Karşılıksız mal ve para verilmesi durumunda uygulanacak vergi oranları (nispeti)

7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu madde 16

 

 

 

Konu : İvazsız İntikalde Vergi İstisnası

Soru : Vefat eden kişiden aile fertlerine miras intikalinde vergiden istisna tutar kaç Tl dir?

Cevap : 2022 Yılı için “ Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 455.635 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 911.830 TL” ( 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu madde : 4/(b) )

 

Konu : İvazsız İntikalde Vergi İstisnası

Soru) İhtiyaç sahibine karşılıksız (hibe/bağış) para verilmesi durumunda vergiden istisna edilen bir tutar var mı dır? (Bağış vergi istisnası / Hibe vergi istisnası)

Cevap ) 2022 yılı için 10.491 TL vergilendirme istisnası vardır. ( 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu madde : 4/(d) )

 

 

Soru ) Hibe (Bağış) ve Miras yolu ile intikaller de kimin beyanname vermesi gerekmektedir?

Soru ) Hibe edilen para için kim beyanname verir?

Soru ) Bağışlanan para için kim beyanname verir?

Cevap ) ( 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu madde : 7 )

” Madde 7 – Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Şu kadar ki, bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahıslar ile 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (1) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları, 16 ncı maddesinin son fıkrasına göre kazandıkları ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılanlar ise bu ikramiyeleri için beyanname vermezler. Verilecek beyannamenin ihtiva edeceği malümatı ve şeklini ve bu beyannameye eklenecek evrak ve vesikaların nevi ve mahiyetlerini tayine Maliye Vekili selahiyetlidir. ” 

(S.M.M.M.) Kendisine para verilen kişinin beyanname vermesi gerekmektedir.

 

Soru ) Hibenin vergi beyannamesi nereye verilir?

Soru ) Bağışın vergi beyannamesi nereye verilir?

Soru ) İvazsız intikalin beyannamesi nereye verilir?

Cevap ) ( 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu madde : 6 )

” Madde 6 – Veraset ve İntikal Vergisi:
a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın
ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;
b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye’deki son ikametgahının
bulunduğu;
c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise
Maliye Vekaletinin tayin edeceği;
Yer vergi dairesi tarafından tarh olunur

 

Soru ) Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilmesi Gerekir?

Soru ) Hibe durumunda beyanname ne zaman verilmesi gerekir?

Soru ) Bağış alındığında beyanname ne zaman verilmesi gerekir?

Cevap ) ( 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu madde : 9 )

” Beyanname verilme müddeti: Madde 9 – Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir: 1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde:
a) Ölüm Türkiye’de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde; b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini
takibeden sekiz ay içinde; c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay içinde;

2. Diğer suretle vakı intikallerde malların hukukan iktisabedildiği tarihi takibeden bir ay içinde.

Soru ) Arkadaşım karşılıksız para verdi ne zaman beyanname vermem gerekir?

Cevap ) (S.M.M.M.) Para aldığınız tarihten itibaren bir ay içerisinde beyanname vermeniz gerekir.)

 

Soru ) Veraset Ve İntikal Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Cevap ) 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunun 19. maddesi ” Ödeme zamanı ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile 5 6 0 2 sa y ılı Ka n u n d a t a n ım la n a n şa n s o y u n la r ı dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir.” denilmektedir. İlgili madde de ayrıca ” intikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurları vergi dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın devir ve ferağ işlemi yapamazlar, aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. ” denilmektedir.

 

Soru ) Babamın bana vereceği 50.000,00 (ellibin) -TL’lik karşılıksız hibe nakit para ile kardeşimin bana vereceği 50.000,00 (ellibin) TL karşılıksız hibe nakit paranın Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilmesinde fark var mı?

Cevap ) İvasız İntikallerde (karşılıksız edinim) 2022 yılı için 10.491 TL vergilendirme istisnası bulunmaktadır. İstisna tutarını aşan hibe paranın vergilendirilmesi gerekmektedir. 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunun 16. maddesinde ” Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.” denilmektedir. Kanun maddesinde sayılan yakınlar arasında ” kardeş ” sayılmadığı için babanızdan gelen para için uygulanacak vergi oranı kardeşinizden gelen paraya uygulanacak oranın yarısı (1/2’si) kadar olacaktır. Kardeşiniz ile bir başkası arasında vergi matrahına uygulanacak oran arasında fark bulunmamaktadır.

 

 

 

Benzer Kavramlar :

Hibe beyannamesi nereye verilir?

Bağışın beyannamesi nereye verilir?

İvazsız intikalin beyannamesi nereye verilir?

İvazsız intikal beyanname nereye verilir?

beyannameyi kim verir

hibe de kim vergi mükellefi olur

hibe de kim beyanname verir

Bağış beyan zamanı

Hibe beyan zamanı

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Konu : SGK Kısmi Süreli Çalışma Soru : Çalıştıracağımız personeller ile yirmi günden daha fazla süreler için Kısmi Süreli Sözleşme yapabiliyor muyuz? SGK Primlerini sözleşmeye uygun olarak bildirebiliyor muyuz? Örneğin 21 veya 22 gün üzerinden Kısmi Süreli Sözleşme yapılıp SGK primi ödenebilir mi

Cevap : 4857 sayılı İş Kanunun 13 üncü maddesi ” Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ; “ İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. denilmektedir.

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin; “Kısmi Süreli Çalışma” başlıklı 6 ncı maddesinde, “İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmanın kısmi süreli çalışma olduğu”
Açıklanmaktadır.,
Gerek iş mevzuatı gerekse sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmalar kısmi süreli çalışma olarak kabul edildiğinden, kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların azami haftalık çalışma sürelerine ve SGK bildirimlerinde de azami aylık 20 prim gün sayısı kuralının aşılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN SİGORTALININ AY İÇİNDEKİ PRİM GÜN SAYISI 20 GÜNDEN FAZLA OLAMAZ
Sosyal Güvenlik Kurumu e-bildirge uygulamasında sistemsel düzenleme yaparak, eksik gün nedeni olarak “kısmi istihdam (06 kodlu)” seçilmesi halinde 20 günden fazla hizmet bildirilmesine izin vermemektedir.
Benzer Kavramlar :
Kısmi süreli iş sözleşmesi kaç gün üzerinden yapılabilir.
Kısmi süreli iş sözleşmesi gün sayısı
Kısmi süreli iş sözleşmesi prim gün sayısı
Kısmi zamanlı iş sözleşmesi kaç gün üzerinden yapılabilir.
Kısmi zamanlı iş sözleşmesi gün sayısı
Kısmi zamanlı iş sözleşmesi prim gün sayısı
Kısmi süreli çalışma gün sayısı en fazla kaç gündür?
Kısmi süreli çalışma prim gün sayısı en fazla kaç gündür?
S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ
Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..