Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde konu ile ilgili olarak aşağıda ki açıklamalar yapılmıştır.

2.1.3.3.1. Külçe Metal Teslimleri

2.1.3.3.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

 

2.1.3.3.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

2.1.3.3.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (Değişik ibare:RG-3/3/2020-31057)(17) (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabidir.

2.1.3.3.2.2. Kapsam

 

2.1.3.3.4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi (Değişik başlık:RG-6/7/2018-30470)(9)

 2.1.3.3.4.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.3.4.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b)bölümünde sayılanlara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.3.4.2. Kapsam

 

2.1.3.3.8. Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi (Ek bölüm:RG-21/4/2022-31816)(68)

2.1.3.3.8.1.  Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

2.1.3.3.8.2. Kapsam

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

 

 

Benzer Kavramlar :

Bakırda kdv tevkifatı kaç dır?

Bakırda kdv tevkifatı oranı bedir?

Bakır kdv tevkifatı kaç dır?

Bakır kdv tevkifatı oranı bedir?

Bakırın kdv tevkifatı kaç dır?

Bakırın kdv tevkifatı oranı bedir?

 

Çinko kdv tevkifatı kaç dır?

Çinko kdv tevkifatı oranı bedir?

Çinko kdv tevkifatı kaç dır?

Çinko kdv tevkifatı oranı bedir?

Çinko kdv tevkifatı kaç dır?

Çinko kdv tevkifatı oranı bedir?

Alüminyum kdv tevkifatı kaç dır?

Alüminyum kdv tevkifatı oranı bedir?

Alüminyum kdv tevkifatı kaç dır?

Alüminyum kdv tevkifatı oranı bedir?

Alüminyum kdv tevkifatı kaç dır?

Alüminyum kdv tevkifatı oranı bedir?

Kurşun kdv tevkifatı kaç dır?

Kurşun kdv tevkifatı oranı bedir?

Kurşun kdv tevkifatı kaç dır?

Kurşun kdv tevkifatı oranı bedir?

Kurşun kdv tevkifatı kaç dır?

Kurşun kdv tevkifatı oranı bedir?

Demir kdv tevkifatı oranı bedir?

Demir kdv tevkifatı kaç dır?

Demir kdv tevkifatı oranı bedir?

Demir kdv tevkifatı kaç dır?

Demir kdv tevkifatı oranı bedir?

Demirin kdv tevkifatı oranı bedir?

Demirin kdv tevkifatı kaç dır?

Demirin kdv tevkifatı oranı bedir?

Demirin kdv tevkifatı kaç dır?

Demirin kdv tevkifatı oranı bedir?

Çelik kdv tevkifatı oranı bedir?

Çelik kdv tevkifatı kaç dır?

Çelik kdv tevkifatı oranı bedir?

Çelik kdv tevkifatı kaç dır?

Çelik kdv tevkifatı oranı bedir?

Çeliğin kdv tevkifatı kaç dır?

Çeliğin kdv tevkifatı oranı bedir?

Çeliğin kdv tevkifatı kaç dır?

Çeliğin kdv tevkifatı oranı bedir?

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..