Basit Usul Mükellefiyet İle İlgili Rakamsal Hadler

Basit Usul Mükellefiyet İle İlgili Rakamsal Hadler

2024 Yılı İçin

(193 sayılı GVK 47 – Basit usule tabi olmanın genel şartları)

Kira haddi : İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000 TL, diğer yerlerde 34.000 TL aşmamak
(193 sayılı GVK 48 – Basit usule tabi olmanın özel şartları)
Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 690.000 TL’yi veya yıllık satışları tutarının 1.100.000 TL’yi aşmaması,
Hizmet işlerinde 340.000 TL‘yi aşmaması, (Ticari Taksi, Dolmuş, Hatlı Minibüs vs.)
1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 690.000 TL‘yi aşmaması,
324 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

 

2023 Yılı İçin

(193 sayılı GVK 47 – Basit usule tabi olmanın genel şartları)
Kira haddi : İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 35.000 TL, diğer yerlerde 22.000 TL aşmamak
(193 sayılı GVK 48 – Basit usule tabi olmanın özel şartları)
Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 440.000 TL’yi veya yıllık satışları tutarının 700.000 TL’yi aşmaması,
Hizmet işlerinde 220.000 TL‘yi aşmaması, (Ticari Taksi, Dolmuş, Hatlı Minibüs vs.)
1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 440.000 TL‘yi aşmaması,
323 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

 

2022 Yılı İçin

(193 sayılı GVK 47 – Basit usule tabi olmanın genel şartları)

 • Kira haddi : İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 16.000 TL, diğer yerlerde 10.000 TL aşmamak 

(193 sayılı GVK 48 – Basit usule tabi olmanın özel şartları)

 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 200.000 TL’yi veya yıllık satışları tutarının 320.000 TL’yi aşmaması,
 • Hizmet işlerinde 100.000 TL‘yi aşmaması,
 • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 200.000 TL‘yi aşmaması,
 • 317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

2021 Yılı İçin

(193 sayılı GVK 47 – Basit usule tabi olmanın genel şartları)

 • Kira haddi : İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, diğer yerlerde 7.600 TL aşmamak 

(193 sayılı GVK 48 – Basit usule tabi olmanın özel şartları)

 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 150.000 TL’yi veya yıllık satışları tutarının 240.000 TL’yi aşmaması,
 • Hizmet işlerinde 76.000 TL‘yi aşmaması,
 • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 150.000 TL‘yi aşmaması,

(313 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

2020 Yılı İçin

(193 sayılı GVK 47 – Basit usule tabi olmanın genel şartları)

 • Kira haddi : İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, diğer yerlerde 7.000 TL aşmamak 

(193 sayılı GVK 48 – Basit usule tabi olmanın özel şartları)

 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 140.000 TL’yi veya yıllık satışları tutarının 220.000 TL’yi aşmaması,
 • Hizmet işlerinde 70.000 TL‘yi aşmaması,
 • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 140.000 TL‘yi aşmaması,

(310 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Benzer Kavramlar :

 

2024 basit usul mükellef hadler

2023 basit usul mükellef hadler

2024 basit usul sayısal sınırlar

2023 basit usul sayısal sınırlar

2024 basit usul kira sınırı

2023 basit usul kira sınırı

2023 basit usul sınıf değişikliği

2024 basit usul sınıf değişikliği

2024 basit usul rakamsal sınırlar

2023 basit usul rakamsal sınırlar

2024 basit usulden deftere tabi mükellefiyete geçiş rakamları

2023 basit usulden deftere tabi mükellefiyete geçiş rakamları

2024 basit usulden deftere tabi mükellefiyete geçiş tutarları

2023 basit usulden deftere tabi mükellefiyete geçiş tutarları

2024 basit usulden deftere tabi mükellefiyete geçiş hadleri

2023 basit usulden deftere tabi mükellefiyete geçiş hadleri

2024 basit usul rakamlar

2023 basit usul rakamlar

2024 basit usul satış rakamları

2023 basit usul satış rakamları

2024 basit usul fatura sınırı

2023 basit usul fatura sınırı

2024 basit usul gelir sınırı

2023 basit usul gelir sınırı

2024 Ticari taksi sınıf değişikliği

2024 Ticari taksi defter değişikliği

2024 Ticari taksinin basit usulden 2. sınıf mükellefiyete geçiş haddi

2024 Ticari taksinin basit usulden 2. sınıf mükellefiyete geçiş tutarı

2024 Ticari taksi basit usulden ikinci sınıfa geçiş haddi

2024 Ticari taksi basit usulden ikinci sınıfa geçiş tutarı

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..