Basit Usul Mükellefiyet İle İlgili Rakamsal Hadler

Basit Usul Mükellefiyet İle İlgili Rakamsal Hadler

2022 Yılı İçin

(193 sayılı GVK 47 – Basit usule tabi olmanın genel şartları)

 • Kira haddi : İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 16.000 TL, diğer yerlerde 10.000 TL aşmamak 

(193 sayılı GVK 48 – Basit usule tabi olmanın özel şartları)

 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 200.000 TL’yi veya yıllık satışları tutarının 320.000 TL’yi aşmaması,
 • Hizmet işlerinde 100.000 TL‘yi aşmaması,
 • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 200.000 TL‘yi aşmaması,
 • 317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

2021 Yılı İçin

(193 sayılı GVK 47 – Basit usule tabi olmanın genel şartları)

 • Kira haddi : İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, diğer yerlerde 7.600 TL aşmamak 

(193 sayılı GVK 48 – Basit usule tabi olmanın özel şartları)

 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 150.000 TL’yi veya yıllık satışları tutarının 240.000 TL’yi aşmaması,
 • Hizmet işlerinde 76.000 TL‘yi aşmaması,
 • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 150.000 TL‘yi aşmaması,

(313 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

2020 Yılı İçin

(193 sayılı GVK 47 – Basit usule tabi olmanın genel şartları)

 • Kira haddi : İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, diğer yerlerde 7.000 TL aşmamak 

(193 sayılı GVK 48 – Basit usule tabi olmanın özel şartları)

 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 140.000 TL’yi veya yıllık satışları tutarının 220.000 TL’yi aşmaması,
 • Hizmet işlerinde 70.000 TL‘yi aşmaması,
 • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 140.000 TL‘yi aşmaması,

(310 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Benzer Kavramlar :

basit usul mükellef hadler

basit usul sayısal sınırlar

basit usul kira sınırı

basit usul sınıf değişikliği

basit usul rakamsal sınırlar

basit usulden deftere tabi mükellefiyete geçiş rakamları

basit usulden deftere tabi mükellefiyete geçiş tutarları

basit usulden deftere tabi mükellefiyete geçiş hadleri

basit usul rakamlar

basit usul satış rakamları

basit usul fatura sınırı

basit usul gelir sınırı

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..