Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Mükellefiyetin Adi Ortaklığa Dönüştürülmesi Durumunda Vergisel Açıdan Yapılması Gerekenler

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Mükellefiyetin Adi Ortaklığa Dönüştürülmesi Durumunda Vergisel Açıdan Yapılması Gerekenler

Konu ile ilgili 30/09/2014 tarihinde Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ” Bilançoya tabi ferdi işletmenin, adi ortaklığa dönüştürülmesinde izlenecek yol ile stoktaki mallara fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ÖKC’nin nasıl kullanılacağı. ” konulu özelge mevcuttur.

Özelgeye görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/98990

Özelgeden önemli alıntılar.

   I- GELİR VERGİSİ KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

……….Buna göre,

            – Söz konusu faaliyetinizin adi ortaklık olarak yürütülecek olması nedeniyle katma değer vergisi ve stopaj yönünden ferdi işletmenin mükellefiyeti sona ereceğinden, adi ortaklığın stopaj ve katma değer vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi,

            – Adi ortaklığın defterlerinin işe başlama tarihinden önce tasdik ettirilmesi,

            -Bilânço usulüne tabi ferdi işletmenizin adi ortaklık şekline dönüştürülmesinde, ferdi işletmenizin defterinde kayıtlı bulunan ve adi ortaklığa sermaye olarak konulacak olan değerlerin, alacak ve ayni hakların (adi ortaklık kurulduktan sonra adi ortaklığı ait olacağından) adi ortaklık adına fatura düzenlenmek suretiyle çıkışının yapılarak hesap döneminin kapatılması ve elde edilen kazancın da ticari kazanç olarak yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi, gerekmektedir.

 II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

……Buna göre; bilanço esasına göre defter tutan ferdi işletmenin adi ortaklığa dönüşmesi işleminin Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi kapsamında gerçekleşmesi halinde bu işlem Kanunun 17/4-c maddesine göre KDV´den istisna olacaktır. Ancak, söz konusu işlemin Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi kapsamında değerlendirilmemesi halinde bu işlem genel hükümlere göre KDV´ye tabi olacaktır.

III- KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN YÖNÜNDEN

…….Buna göre, şahsi işletmenizin yeni bir ortak alınmak suretiyle adi ortaklığa dönüştürülmesinin kısmi hisse devri olması sebebiyle ödeme kaydedici cihazınızın mali hafızasındaki şahsi işletmenize ait bilgileri 60 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliği uyarınca tespit ettirmeniz, ödeme kaydedici cihazın mali hafızasını değiştirmemeniz, devir işlemini müteakip vergi dairesine müracaat ederek mükellefiyet değişikliğine uygun olarak gerekli kayıt işlemlerini yaptırmanız ve yeni ödeme kaydedici cihaz levhası çıkarttırmanız gerekmektedir.

 

Benzer Kavramlar :

Bilanço şahıs firması adi ortaklık dönüşüm

şahıs bilanço adi ortaklık dönüşüm

Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefiyetin adi ortaklığa dönüştürülmesi durumunda vergi uygulamaları

Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefiyetin adi ortaklığa dönüştürülmesi durumunda ne yapılması gerekir

Mükellefiyet değişimlerinde yapılması gerekenler

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

One thought on “Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Mükellefiyetin Adi Ortaklığa Dönüştürülmesi Durumunda Vergisel Açıdan Yapılması Gerekenler

YdrqmuYayın tarihi  1:01 pm - Haz 25, 2024

brand piracetam 800 mg – order sustiva sinemet without prescription

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..