Çeklerin Bankadan Tahsil İçin İbrazında Süre Uzatımı.

Çeklerin Bankadan Tahsil İçin İbrazında Süre Uzatımı.

Çek, bankadan ne zaman tahsil edilebilir sorusunun cevabını Türk Ticaret Kanunun 795. maddesinde bulmaktayız. İlgili madde Muacceliyet başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” MADDE 795- (1) Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. (2) Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir. ” denilmektedir. Türk Ticaret Kanunun hükmü bu olmakla beraber müstakil bir kanun olan 5941 sayılı Çek Kanunun geçici 3. maddesinin 5. maddesinde ” (5) 31/12/2023 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” denilmektedir ve çekin ibrazı ve bankadan tahsili ile ilgili olarak 5941 sayılı Çek Kanunun geçici 3. maddesinin 5. maddesi uygulanmaktadır.

06.11.2021 tarihli 31651 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’nun 16. maddesi ile Çek Kanunun Geçici 3. maddesini 5 no’lu alt maddesi değiştirilmiş ve ” MADDE 16 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. ” ve çekin ibraz ve tahsilin çekin üzerinde ki keşide tarihin ( Çek Tarihi ) de yapılması uygulaması 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Benzer Kavramlar  :

Çek hükümleri

Çek tahsili

Çek ne zaman tahsil edilebilir.

Çek vadesinden önce tahsil edilebilir mi

Çekte vade var mı?

Çek tahsil zamanı

Çekin tahsil zamanı

Çek tahsil

Çek ne zaman çekilir

Çek bankadan ne zaman çekilir

Çekin tahsil vadesi ne zaman

Çekte süre

Çek de süre

Çekin süresi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..