Cenaze Ödeneği / Cenaze Yardımı

Cenaze Ödeneği / Cenaze Yardımı

2022 Yılı İçin 

SGK 2022-1 SAYILI GENELGE

Cenaze ödeneği – 1.250,00 TL

” 8- Cenaze ödeneği
5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile
onanmıştır.
Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 36,08 olarak açıklanması nedeniyle 2021 yılında 918,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2022 yılı için 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir. “

 

Benzer Kavramlar  :

2022 cenaze parası 2022

2022 sgk cenaze yardımı 2022

2022 ssk cenaze yardımı 2022

2022 sgk ölüm yardımı 2022

2022 sgk vefat yardımı 2022

2022 sgk cenaze yardımı kaç tl 2022

2022 ssk cenaze yardımı kaç tl 2022

2022 sgk cenaze yardımı kaç tl ödüyor 2022

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..