Çırak ve Öğrenciler için Sigorta Prim Ödemeleri

Çırak ve Öğrenciler için Sigorta Prim Ödemeleri

2022 Yılı 

SGK 2022-1 SAYILI GENELGE

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.
Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 83,40 TL
Aylık kazanç tutarı : 2.502,00 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler
için;
15/12/2021- 14/1/2022 dönemi için;
2021 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 119,25 TL x %50 = 59,63 (*)TL
2022 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 166,80 x %50 =83,40 TL
2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 59,63TL x 16 gün = 954,08 TL
2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için :83,40 TL x 14 gün =1.167,60 TL
15/12/2021-14/1/2022 devresi için : 954,08 TL +1.167,60TL =2.121,68 TL
15/1/2022 ila 14/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç tutarı : 83,40 TL
Aylık kazanç tutarı : 2.502,00 TL

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..