Deftere Belge Türü Yazılması Zorunlu mu?

Deftere Belge Türü Yazılması Zorunlu mu?

19 Aralık 2012 tarihli 28502 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ” TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ ” in 6. maddesinde ” MADDE 6  (1) Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve “madde” halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. 

(2) Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır: ” denildikten sonra (e) fıkrasında ” e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları. ” denilmektedir.

Diğer taraftan “ e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.9  ” belgesinin “ 18. Belge Tipi (documentType) ” bölümünde ” 18. Belge Tipi (documentType)
Muhasebe kaydına esas teşkil eden belgenin tipini gösteren alandır. XBRL GL muhasebe işlemlerini tanımlamakta farklı muhasebe sistemlerinin kayıtlarını tek bir standartta hazırlanmasını sağlayarak veri aktarımını kolaylaştırmakta, finansal raporların dayanağını oluşturan muhasebe kayıtlarını şeffaf, kolay anlaşılır ve analiz yapılabilir hale getirmektedir. Bu amaçla yapılacak olan muhasebe kayıtlarında kaynak belgeye ait detay bilgileri, e-Defter uygulamasında istenilmektedir.

Ayrıca 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’e göre yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
a) Madde sıra numarası,
b) Tarih,
c) Borçlu hesap,
ç) Alacaklı hesap,
d) Tutar,
e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.” hükmü bulunmaktadır.
Dolayısıyla Elektronik Defter uygulamasında her bir belgeye ait bilgilerin, tek bir yevmiye kaydında gösterilmesi esastır. e-Defter uygulamasında kullanılan standartların gereği olarak belge bilgisine ilişkin detaylar (belge tipi, numarası ve tarihi) elektronik defterlerde gösterilmelidir.” 

 

 

Benzer Kavramlar :

Belge türü yazılması zorunlumu

Belge türü fişe yazılması zorunlumu

Belge türü zorunluluğu

Fişlerde belge türü zorunluluğu

Fişlerde belge türü kayıt zorunluluğu

Muhasebe kayıtlarında belge türü zorunluluğu

Defter kayıtlarında belge türü zorunluluğu

Defter kayıt belge türü

Fiş belge türü

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..