Duyuru : Fatura Düzenlenmesinde Uygulama Değişikliği

Duyuru : Fatura Düzenlenmesinde Uygulama Değişikliği

509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19 Ekim 2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Mükelleflerimiz 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) diğer vergi mükelleflerine düzenleyecekleri 5.000 (beşbin) TL’yi aşan faturaları kendi fatularından düzenlemeyip, gelir idaresi başkanlığının internet sitesi üzerinden ( Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Düzenleme Portalı ) “ e-Arşiv Fatura “ olarak düzenlemek zorundadırlar.

Aynı gün içerisinde aynı kişiye yapılan farklı faturaların KDV dahil toplamı 5.000 (beşbin) TL’ yi geçmesi halinde kağıt faturalar iptal edilip “ e-Arşiv Fatura “ olarak düzenlenecektir.

Vergi mükellefi olmayanlar için “ e-Arşiv Fatura “ düzenleme sınırı 30.000 (otuzbin) TL’ yi aştığında uygulanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, riskli gördüğü, vergiye uyumlu olmadığını tespit ettiği, ödemelerini zamanında yapmayan, mükelleflerin tüm faturalarını “ e-Arşiv Fatura “ olarak düzenleme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

Cevabın kaynağı 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği olup tebliğinde ilgili bölümünde

” IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Söz konusu faturaların bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır. Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde, bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının e-Fatura olması gerekmektedir. Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalara ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarda açıklanır. “

 

 

 

Benzer Kavramlar     :

E arşiv fatura zorunluluğunda limit

Ne zaman e arşiv fatura düzenlenir.

E arşiv fatura limit

E arşiv fatura sınır

5.000 üstü e arşiv fatura düzenleme ne zaman başlıyor.

e arşiv fatura zorunluluğu ne zaman başlıyor

elektronik fatura sınırı

elektronik fatura sınırı ne zaman başlıyor

elektronik faturada sınır

e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu ne zaman başladı

e-arşiv fatura ne zaman başladı

e-arşiv fatura ne zaman düzenlenmeye başladı

e-arşiv fatura düzenleme başlangıç tarihi

e-arşiv fatura zorunluluğu ne zaman başladı

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..