E-Arşiv Faturanın Alıcısına Elden Teslim Edilmesi Durumunda Kaşe Ve İmza Zorunluluğu

E-Arşiv Faturanın Alıcısına Elden Teslim Edilmesi Durumunda Kaşe Ve İmza Zorunluluğu

509 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” V.3. e-Belgeler Üzerinde Yer Alacak Amblem ve Diğer Bilgiler  ” bölümünün ikinci paragrafında ” e-Belge uygulamaları kapsamında elektronik ortamda düzenlenen belgelerin alıcısına kağıt olarak veya elektronik ortamda iletilen aslı ile düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali üzerinde yer alan “Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi”, “Hazine ve Maliye Bakanlığı” ibaresi ile e-Belgenin türüne ilişkin ibarenin renkli olarak yer alması esastır. Ancak düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali üzerinde bulunan amblem ve ibarelerin renkli olarak yer alması koşuluyla, alıcısına kâğıt olarak iletilen asıl nüshaları üzerine siyah-beyaz olarak da basılması mümkün olup bu durumda, kâğıt çıktı üzerinde satıcı veya yetkilisine ait ıslak imza (veya hazır imza) ile kaşe veya damgasının bulunması zorunludur. Ancak bu Tebliğin “V.5.2.” numaralı bölümünde kendilerine el terminalleri
vasıtası ile e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında e-Belge düzenleme ve müşterilere kağıt veya elektronik ortamda iletme izni verilen mükelleflerde ıslak imza (veya hazır imza) ile kaşe veya damga zorunluluğu aranmaz. ” denilmektedir.

 

Benzer Kavramlar  :

Kağıt e-arşiv faturaya imza atılmadı

E-arşiv fatura kağıt olarak alıcıya teslimi

E-arşiv faturanın kağıt olarak teslimi

E-arşiv fatura kağıt teslim kaşe ve imza zorunluluğu

Alıcıya kağıt olarak teslim edilen faturaya ıslak imza atılması

E-arşiv fatura elden teslimi kaşe imza

E-arşiv fatura elden teslimi imza

E-arşiv faturada kaşe imza

E-arşiv fatura da kaşe imza zorunluluğu

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..