E-belge Düzenleme Yöntemleri

E-belge Düzenleme Yöntemleri

509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ”V.1. Uygulamalardan Yaralanma Yöntemleri ” başlıklı bölümünde e-belgelerin düzenlenme yöntemleri belirtilmiştir. Tebliğin ilgili kısmında ” V.1. Uygulamalardan Yaralanma Yöntemleri
Mükellefler, bu Tebliğde belirtilen e-Belge uygulamalarından;
1- e-Belge uygulamalarına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını
sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve hizmete sunulan e-Belge portalleri
aracılığıyla (GİB Portal Yöntemi),
2- Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla (Özel
Entegratör Yöntemi),
3- Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre edilmesi
yoluyla (Doğrudan Entegrasyon Yöntemi),
yararlanabilirler. ” denilmek suretiyle üç farklı yöntemden bahsedilmiştir.

 

Benzer Kavramlar :

E-fatura düzenleme nasıl yapılır

E-fatura düzenleme yöntemleri

E-belge düzenleme yöntemleri

E-belge hangi yöntemlerle düzenlenebilir

E-belge nereden düzenlenir

E-belge nasıl düzenlenir

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..