e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller

e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller

19 Ekim 2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” V.7. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller ” bölümünde konu ile ilgili açıklama yapılmıştır.

” V.7. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller

Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;
a) Başkanlığın ve e-Belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi
işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,
b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da Başkanlıktan izin almış özel
entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu
sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),
c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza
aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini
süresince),
ç) Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan
genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuz ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kâğıt olarak
düzenlenmesine izin verilmesi,
51
gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak
düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmez.
Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, e-Belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin
kâğıt olarak düzenlenmesi yukarıda sayılan nedenler kapsamında değerlendirilmez.
Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı
mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi halinde, Kanunun 373 üncü
maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmez. “

 

Benzer Kavramlar :

e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Haller

e-fatura yerine kağıt fatura düzenlenebileceği durumlar

e-fatura yerine kağıt fatura düzenlenebileceği haller

e-fatura kağıt fatura

kağıt fatura e-fatura

e-arşiv fatura yerine kağıt fatura düzenlenecek haller

e-arşiv fatura yerine kağıt fatura düzenlenecek durumlar

e-fatura yerine ne zaman kağıt fatura düzenlenebilir

e-fatura yerine kağıt fatura düzenleme cezası

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..