E Belge Uygulamaları – Elektronik Belge Uygulamaları – E-Fatura – E-Arşiv Fatura – E-İrsaliye – E-Gider Pusulası – E Belge Geçiş Takvimi – Elektronik Belge Kullanımına Geçiş Takvimi

E Belge Uygulamaları – Elektronik Belge Uygulamaları – E-Fatura – E-Arşiv Fatura – E-İrsaliye – E-Gider Pusulası – E Belge Geçiş Takvimi – Elektronik Belge Kullanımına Geçiş Takvimi

E-Belge Uygulamaları İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 • Soru 1 : Mükellefler 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen elektronik Belge  (E-Belge) uygulamalarını hangi yöntemlerle kullana bilirler?

 • Cevap 1 : İlgili Tebliğin ” V.1. Uygulamalardan Yaralanma Yöntemleri ” bölümde cevaplanmıştır.

 • 1. Uygulamalardan Yaralanma Yöntemleri

  Mükellefler, bu Tebliğde belirtilen e-Belge uygulamalarından;

  1- e-Belge uygulamalarına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını

  sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve hizmete sunulan e-Belge portalleri aracılığıyla (GİB Portal Yöntemi),

  2- Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla (Özel

  Entegratör Yöntemi),

  3- Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre

  edilmesi yoluyla (Doğrudan Entegrasyon Yöntemi),

  yararlanabilirler.”

 • ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 38 )

 • Soru 2 : Mali Mühür Nedir?

 • Cevap 2 : 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” V.9. Mali Mühür ” bölümünde “Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade eder.” ifadesi yer almaktadır. Tebliğin ilgili kısmında kapsamlı açıklama mevcuttur.

 • ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 51 )

 • Soru 3 : Temel e-fatura ile Ticari e-fatura arasında ne fark var?

 • Cevap 3 : “Temel fatura” ile “ticari fatura” arasında sadece faturaya sistem üzerinden itiraz imkanı açısından farklılık bulunmaktadır. Her iki fatura da sistemler tarafından alınmak zorundadır. Alınan ticari faturaya e-fatura uygulaması üzerinden Red veya Kabul mesajı gönderilmesi imkanı vardır. Temel faturaya itiraz ise e-fatura uygulaması üzerinden değil harici yollarla yapılabilmektedir.e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar, uygulama kapsamında, uygulamadan yararlanma yöntemine ve gönderilen e-Faturanın senaryo tipine (temel/ticari) bakılmaksızın, gelen e-faturaları almaktan imtina edemezler ve Başkanlığın yayımladığı şema/şematron kontrolleri ile imza doğrulaması hatası dışında reddedemezler. Entegrasyon ve özel entegratör yöntemini kullanan mükellefler, Başkanlığın belirlediği şema ve şematron dışında kurallar belirleyemez ve kullanamazlar. Aksi yönde hareket eden entegratör ve özel entegratörlerin, entegrasyon izinleri Başkanlık tarafından iptal edilebilir.e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların, e-Faturalara itiraz yöntemleri teknik kılavuzlarda düzenlenmiş olup, temel fatura kapsamında düzenlenen faturalara mükellefler, mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarına alıp iade faturası düzenleyerek ya da muhasebe kayıtlarına almadan harici yollar ile sistem dışından itiraz edebilirler. Ticari fatura senaryosu kapsamında düzenlenen faturalarda ise uygulama yanıtı ile faturalar kabul ya da red edilebilmektedir. ( Kaynak : https://www.gib.gov.tr/node/102183 )

 • Soru 4 : Mali Mühür Sahiplerinin Unvanında Değişiklik Olması Halinde Mali Mühür İle İlgili Ne Yapmaları Gerekir?

 • Cevap 4 : 5. Unvan Değişikliği

  e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, unvanının değişmesi halinde 15 gün içinde unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla, yeni unvana ait mali mühür temini için Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Unvan değişikliğine giden mükellefin e-Fatura sistemindeki unvanı, dilekçesine istinaden güncellenecek olup, mükellefler yeni mali mühürlerini temin edene kadar, eski unvana ait mali mühürleri ile işlem yapmaya devam edebileceklerdir. ( Kaynak : https://www.gib.gov.tr/node/102183 )

 • Soru 5 : Şirket Tür (nevi) Değişikliklerinde Mali Mühür İle İlgili Ne Yapmaları Gerekir?

 • Cevap 5 : 6. Nevi Değişikliği

e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla, yeni unvana ait mali mühür temini için Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Nevi değişikliğine giden mükellefler yeni mali mühürlerini temin edene kadar, e-Fatura Uygulamasından eski Vergi Kimlik Numarasına ait unvan ve mali mühür ile yararlanmaya devam edeceklerdir.

Bu süre zarfında, eski unvanlarına düzenlenen faturaları muhasebeleştirebilecekler, düzenleyecekleri e-Faturalarda, yeni unvan ve Vergi Kimlik Numarası bilgilerine faturanın açıklama alanında yer vereceklerdir. Yeni unvanlarına ait mali mührün üretim/teslim bilgisi Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından Başkanlığa iletildikten sonra, Başkanlık tarafından eski hesapları kapatılarak, yeni hesapları aktive edilecektir. Bu tarihten sonra yeni VKN, yeni unvan ve yeni mali mühür kullanılarak e-fatura düzenlenecektir.( Kaynak : https://www.gib.gov.tr/node/102183 )

 • 1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu – ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 9 – 10 )

 • 1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi – ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 10 – 11 )

 • 2. e-Arşiv Fatura Uygulaması – ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ safsa 12 )

 • 2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar – ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 14 )

 • 3. e-İrsaliye Uygulaması ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 15 )

 • 4. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 18 )

 • 5. e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 20 )

 • 6. e-Gider Pusulası Uygulaması ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 22 )

 • 7. e-Bilet Uygulaması ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 23 )

 • 8. e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 31 )

 • 9. e-Sigorta Poliçesi Uygulaması ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 33 )

 • 10. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 34 )

 • Elektronik Belgelere İlişkin Ortak Hükümler ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 38 )

 • 5.4. e-Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 45 )

 • 5.5. e-Müstahsil Makbuzunun Düzenlenmesi ve Teslimi ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 46 )

 • 5.6. e-Gider Pusulasının Düzenlenmesi ve Teslimi ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 47 )

 • 7. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 50 )

 • Diğer Hususlar ( Kaynak : 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ sayfa 54 )

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine altta ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509_1.pdf?id=100

Gelir İdaresi başkanlığı tarafından hazırlanan  “E Belge Sistemine Geçiş Takvimini ” görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf

Gib’in E- Fatura Forum Sayfasına Ulaşmak İçin Aşağıda ki Linki tıklayınız.

https://forum.efatura.gov.tr/view_all_bug_page.php

Gib’in Hazırlamış olduğu E-Belge Sistemi İle İlgili Kılavuzların Yer Aldığı Sayfaya Ulaşmak İçin Aşağıda ki Linki tıklayınız.

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html

Gib’in Hazırlamış olduğu ” E-Fatura Portalı ” Kullanım Kılavuzuna Ulaşmak İçin Aşağıda ki Linki tıklayınız.

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaPortaliKullanimKilavuzu-v1.5.pdf

Gib’in Hazırlamış olduğu ” e-Fatura Uygulaması Mevzuatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ” Kısmına Ulaşmak İçin Aşağıda ki Linki tıklayınız.

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/SSS_TABLO_(06.02.2018).pdf

Gib’in Hazırlamış olduğu ” e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ” Kısmına Ulaşmak İçin Aşağıda ki Linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/102183

E-faturada “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin nasıl kullanılabileceği hk.

https://www.gib.gov.tr/e-faturada-irsaliye-yerine-gecer-ifadesinin-nasil-kullanilabilecegi-hk

Benzer Kavramlar  : Elektronik Belge Kullanımına Geçiş Takvimi E Faturaya geçiş takvimi E Faturaya geçiş zamanı E Arşiv Faturaya geçiş takvimi E Arşiv Faturaya geçiş zamanı E İrsaliyeye
geçiş takvimi E İrsaliyeye geçiş zamanı E Gider Pusulası geçiş zamanı E Gider Pusulası geçiş takvimi E Defter geçiş zamanı E Defter geçiş takvimi E SMM geçiş takvimi E SMM geçiş zamanı E Serbest Meslek geçiş takvimi E Serbest Meslekgeçiş zamanı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..