E-Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Zorunluluğu

E-Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Zorunluluğu

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” IV.4.5. ” bölümü ” e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Süresi ” başlığını taşımakta olup ilgili bölümde (b) bendinde Serbest meslek erbaplarının ” b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren bu
Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur. ” denilmektedir.

 

Benzer Kavramlar :

E-Serbest Meslek Makbuzu düzenleme zorunluluğu

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu düzenleme zorunluluğu

E-Serbest Meslek Makbuzuna ne zaman geçilir

E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş zorunluluğu

E-Serbest Meslek Makbuz zorunluluk

E-Serbest Meslek Makbuz kullanma zorunluluğu

eserbest meslek makbuzu geçiş zorunluluğu

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..