E-Ticarette Mal İadelerinde Belge Düzeni

E-Ticarette Mal İadelerinde Belge Düzeni

385 sıra nolu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin ” 4 – Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni ” başlığını taşıyan bölümde gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra

”  Bundan böyle, sadece kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin iade işlemleri için Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesi uygun görülmüştür.

Söz konusu faturanın alt kısmına açılacak iade bölümünde;

– Malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası

– İade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar yer alacaktır.

Bu şekilde düzenlenen fatura malla beraber müşteriye gönderildiğinde müşteri malı iade etmek isterse iadeye ilişkin bölümü dolduracak ve iki örnek olan faturanın bir örneğini mal ile birlikte malı satana geri gönderecek, bir örneği kendinde kalacaktır.” denilmektedir.

 

E-Ticaret işlemlerinde ki belge düzenini kağıt fatura ve elektronik fatura olarak ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.

Şayet e-fatura düzenleme kapsamında değil iseniz kdv dahil 2.000 TL ve altında ki faturaları kağıt fatura olarak düzenleyebilirsiniz.

 

Matbaadan iade kısmının yar aldığı fatura tipinden bastırmanız gerekmektedir. E-ticaret işlemlerinde müşterinize iki nüsha olarak fatura göndermeniz gerekmektedir. İade işlemi yapacak nihai tüketici 385 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre aşağıda ki işlemleri yapması gerekmektedir.

” sadece kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin iade işlemleri için Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesi uygun görülmüştür.

             Söz konusu faturanın alt kısmına açılacak iade bölümünde;

             – Malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası

             – İade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar yer alacaktır.

             Bu şekilde düzenlenen fatura malla beraber müşteriye gönderildiğinde müşteri malı iade etmek isterse iadeye ilişkin bölümü dolduracak ve iki örnek olan faturanın bir örneğini mal ile birlikte malı satana geri gönderecek, bir örneği kendinde kalacaktır. ” denilmektedir.

 

Şayet faturalarınızı GİB Porta üzerinden düzenliyorsanız bu bölümden düzenlenen e-arşiv faturalarda iade kısmı bulunmamaktadır. Bu durum ile ilgili daha önce Gelir İdaresi Başkanlığına sorulan soruyu başkanlık 20023510 numarası ile kayıt altına almış ve iade bölümü yer almayan e-arşiv faturalarında nihai tüketicinin gerekli iade notlarını e-arşiv faturanın en altında yer alana açıklama kısmına yazabileceği söylenmektedir. Bu durumda iade mal ile gelen fatura için satıcının Gider Pusulası düzenlemesi gerektiği söylenmektedir. Gider Pusulasının müşteri imzası kısmı için yorum yapamamaktadırlar.

 

E-fatura sistemine tercihen geçecek olursanız ve özel entegratörle çalışırsanız bu durumda onlar e-arşiv faturanın altına iade bölümü açabilmektedirler. 

 

Diğer taraftan  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının ” Mesafeli Satış Sözleşmesi gereğince iade edilecek ürünlerde belge düzeni ” konulu 64597866-105[229-2015]-20214 sayılı 09/09/2015 tarihli özelgesinde  gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra ”  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; şirketinizin mesafeli sözleşmeler düzenlemek suretiyle yaptığı satışlar için 385 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiş olan iade bölümünün yer aldığı faturaları kullanması gerekmekte olup, iade durumunda iadeye ilişkin bölümün müşterileriniz tarafından doldurularak ürünle beraber şirketinize gönderilmesi durumunda, şirketinizce iadeye ilişkin gider pusulası düzenlenmeksizin işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Ancak, iade bölümünün müşteriler tarafından doldurulmaması, eksik veya hatalı doldurulması durumunda, şirketinizce müşterilerle irtibat kurulmak suretiyle söz konusu eksikliklerin/hataların giderilmesi, giderilememesi durumunda ise iade işleminin şirketinizce gider pusulası düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. ” denilmektedir.

 

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığıın 189 nolu hattını arayıp telefon açıldıktan sonra 4 ‘ü tuşlayarak danışma hattından bilgi alabilirsiniz.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi gereğince iade edilecek ürünlerde belge düzeni.

Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni

Benzer Kavramlar  :

İnternet satışlarında iade işlemi

İnternet satışlarında iade işleminde belge düzeni

Elektronik ortamda yapılan mal satışlarında iade işlemleri

İnternet satış iade belge nasıl

İnternet satış iade belge düzeni

İnternetten satılan ürünlerin iade işlemleri

E-ticaret mal iadesi belge düzeni

E satış mal iadesi belge düzeni

E ticaret mal iadesi belge düzeni

Elektronik ticaret mal iadesi belge düzeni

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..