ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI

509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe altta ki linkten ulaşabilirsiniz.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.gib.gov.tr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffileadmin%2Fmevzuatek%2Fvukteb509_1.pdf%3Fid%3D100&clen=670653&chunk=true

ebelge.gib.gov.tr

Tebliğden notlar

  • IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

( e-faturaya kimler geçmek zorunda – e faturaya geçiş – e-faturaya geçiş – e fatura zorunluluğu – e-fatura zorunluluğu)

  • IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi

( e fatura geçiş süresi – e-fatura geçiş süresi – e fatura geçiş zamanı – e-fatura geçiş zamanı – e faturaya ne zaman geçilir – e-faturaya ne zaman geçilir – e-faturaya ne kadar zaman içinde geçmek gerekir – e faturaya geçiş aşaması – e faturada zamanlama – e fatura zaman – e fatura geçiş)

IV.1.7.1. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

– IV.2. e-Arşiv Fatura Uygulaması 

– IV.2.3. e-Arşiv Faturada Bulunması Gereken Bilgiler 

– IV.2.4.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

– IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar

– IV.2.4.5. Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar 

(e-ticaret, e ticaret)

– IV.3. e-İrsaliye Uygulaması

– IV.3.2. e-İrsaliye Uygulamasına Dâhil Olma 

– IV.3.3. e-İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler

– IV.3.5. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

– IV.4. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması 

– IV.4.2. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Dahil Olma

– IV.4.5. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Süresi 

(e-serbest makbuzuna ne kadar zaman içinde geçilmelidir – işe başlama e-serbest meslek makbuzu – işe başlama e serbest meslek makbuzu – serbest meslek e serbest mesleğe geçiş süresi – e-serbest meslek zaman – e-serbest meslek geçim süresi – e-serbest meslek geçim zamanı )

– V. Elektronik Belgelere İlişkin Ortak Hükümler

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..