Elektronik Defter İşlemleri ve Elektronik Defter Genel Tebliğleri

Elektronik Defter İşlemleri ve Elektronik Defter Genel Tebliğleri

Elektronik Defter (E-Defter) İle İlgili Resmi Gazetede Yayınlanan Genel Tebliğlere alttaki yazıları tıklayarak ulaşa bilirsiniz.

1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği

2 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

e-Defter Uygulama Kılavuzu

E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu

Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

Soru ) Güvenli Elektronik İmza Ne demek?

Cevap) Güvenli Elektronik İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dördüncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı, (Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)

 

Soru ) Mali Mühür Nedir?

Cevap) Mali Mühür: 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan
elektronik sertifika alt yapısını (Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)

 

Soru) Elektronik Defter Beratı Nedir?

Cevap 1) Elektronik Defter Beratı: Bu Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde,elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık
tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyayı, (Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Cevap2) Berat, deftere ait mali kayıtlar hariç olmak üzere bazı özet bilgileri ( deftere ait imza/mühür değeri, firma bilgileri, muhasebeci bilgileri, oluşturulan defterin türü ve dönemine ait bilgiler, beratın kendi imza değeri) taşıyan bir elektronik sertifikadır. Yevmiye Defteri için ayrı,
Büyük Defter için ayrı berat oluşturulmalıdır. (e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.8)

 

 

Konu : Defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) (4.3.4)

 

Soru) e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemlerine aktarımı ne zaman yapılır

Cevap) …aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden onbeşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ancak Başkanlığımızca yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır. 

Kaynak :

E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu

 

E-Defter Sıkça Sorulan Sorular

 

 

 

Benzer Kavramlar  :

e-defter yükleme

e-defter gönderme

e defter

berat nedir

e-imza nedir

E-defter İkincil kopyalar ne zaman yüklenir

E-defter berat İkincil kopyalar ne zaman yüklenir

E-defter berat İkincil kopyalar ne zaman gönderilir

Elektronik defter gönderme işlemi

Elektronik defter gönderme işlemleri

e-defter işlemleri

Elektronik defterin bildirimi ile ilgili hangi işlemleri yapmak lazım.

E-defter ve berat bildirimi

E-defter ne zaman bildirilir

E-defter ile ilgili yapılacak işlemler

İkincil kopya işlemleri

berat yükleme işlemleri

e-defter berat işlemleri

E-defter işlemleri Unvan değişikliği durumunda ne yapılmalıdır?

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..