Esnaf Sicil ve Esnaf Odası Açılış İşlemeleri

Esnaf Sicil ve Esnaf Odası Açılış İşlemeleri

2024 Yılı Esnaf Sicil Açılış Harç Bedeli 4,245.05 TL

 

Esnaf Siciline kayıt zorunlu mu? Esnaf odasına kayıt zorunlu mu? Esnaf Sicile ve Esnaf Odasına kayıt aşamaları ve yapılması gerekenler neler dir?

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 68. Maddesi “Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri “ başlığını taşımakta olup ilgili madde de “ MADDE 68. — Bu Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. ” ibaresi yer almaktadır. Esnaf Sicil ve esnaf odasına kayıt zorunlu olup; isteğe bağlı değildir.

Esnaf ve sanatkâr kimdir?

  • Esnaf ve sanatkâr; ister gezici ister sabit bir mekânda bulunsun,
  • Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dâhil olup,
  • Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran,
  • Kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan,
  • Basit usulde vergilendirilenler veya vergiden muaf bulunan,
  • İşletme hesabı esasına göre deftere tabi olan,
  • Meslek ve sanat sahibi kimselerdir.

 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Odaya/Sicile Kayıt İşlemleri

Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararları

1 numaralı koordinasyon kurulu kararı için

2 numaralı koordinasyon kurulu kararı için

3 numaralı koordinasyon kurulu kararı için

Sektör Meslek NACE Listeleri

https://www.istesob.org.tr/konu/genelgeler/

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat

 

Oda Aidatları Ne Zaman Ödenir?

Yıllık oda aidatı Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. (5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu madde 61)

 

Esnaf Sicile ve Esnaf Odasına kayıt aşamaları ve yapılması gerekenler nelerdir?

Vergi açılışı yapan esnaf ve sanatkarlar önce esnaf sicile sonra da esnaf odasına kayıt edilirler.

Esnaf Sicile kayıt açtırmak için gerekli evraklar

1- Kimlik Fotokopisi

2- Vekalet (Vekaleten işlem yaptırılacak ise)

3- Halk Bankası Ödeme Ödeme Dekontu (1.148,70 TL – 2022 Yılı İçin) – Ödeme işlemi sicile müracaat sırasında sicil tarafından ödeme referans numarası verilmekte ve bu referans numarası ile fiilen bankaya giderek veya cep telefonu ile sicilden ayrılmadan da yapılabilmektedir.

4- Esnaf Odası kayıt işleminden sonra ” Faaliyet Belgesi (Oda Kayıt Belgesi) alınması zorunlu olmamakla birlikte bankalara, esnaf kefalet gibi kurumlara verilmek üzere alınmasında fayda var. Bedeli 2022 yılı için 65,00 -TL

Cep telefonundan Halk Bankasının internet bankacılığı sistemi ile sicil kayıt ödemesinin yapılması

 

Ödeme yapıldıktan sonra sicil görevlisi tarafından ” Esnaf ve Sanatkar Sicil Kayıt Dilekçesi ” kayıt olana veya vekiline imzalatılmaktadır. Bu aşamada işletmeye bir İşyeri Adı konulmak isteniyor ise sicil memuruna bu işyeri isminin söylenmesi gerekmektedir.

Esnaf Sicile kayıt işlemi tamamlandığında sicil tarafından bize ” Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi ” verilmektedir.

 

2. İşlem Esnaf Odasına kayıttır.

Esnaf Odasına götürülecek belgeler

1- Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi

2- Vergi Levhası

3- 1 adet vesikalık resim. (bazı odalar 2 resim isteyebiliyor)

Esnaf Odasına kayıt yaptırıldıktan sonra odadan ” Mesleki Faaliyet Belgesi ” alınmalıdır. 3 adet Faaliyet Belgesi 38,00 TL  (06.12.2021 tarihi itibariyle)

Mesleki Faaliyet Belgesi üç ay süreyle geçerlidir. Mesleki Faaliyet Belgesi Belediyeden Ruhsat alınması için gerekli evraklardandır.

 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 6. Maddesi “Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri “ başlığını taşımakta olup ilgili madde de

Odaya kayıt  MADDE 6. Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır.

Mesleki Faaliyet Belgesi örneği

 

İSTESOB – İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Adres: Kartaltepe Mahallesi Alpay İzer Sokak No : 12 İncirli Bakırköy / İstanbul

Tel: 0850 279 70 70 (SANTRAL)

Whatsapp  : 0533 200 21 22

Faks: +90 ( 212 ) 660 29 97
E-Posta: info@istesob.org.tr
KEP : istesob@hs03.kep.tr

 

Kadıköy Esnaf Sicil İletişim :

Adres : Osmanağa Karadut Sokak No:30 Daire:1 34714 Kadıköy/İstanbul

Telefon

+90 ( 216 ) 330 36 12

+90 ( 216 ) 349 17 21

Faks

+90 ( 216 ) 330 36 13

 

E-Posta

info@istesob.org.tr

 

Benzer Kavramlar   :

esnaf odasına nasıl kayıt olunur

esnaf sicile nasıl kayıt olunur

esnaf oda kaydı ne kadar

esnaf sicil kaydı ne kadar

oda sicil kayıt kaç tl

meslek odası kaydı ne kadar

oda kaydı kaç lira

oda kaydı mecburi mi

esnaf sicil mecburi mi

odaya kayıt zorunlumu

sicile kayıt zorunlumu

oda sicil kaydı nasıl yapılır

oda sicil kaydı nasıl yapılır

oda sicil kaydı kaç lira

oda sicil kaydı kaç tl

şoförler odası kayıt işlemi

esnaf oda kaydı nasıl yapılır

esnaf sicil kaydı nasıl yapılır

oda sicil kayıt

sicil kayıt ücreti ne kadar

sicil açılış ücreti ne kadar

esnaf odası aidat ne kadar

esnaf odası yıllık aidatı ne kadar

esnaf odası senelik aidatı ne kadar

aidat yıllık

yıllık oda aidatı ne kadar

yıllık oda aidatı kaç lira

esnaflar için faaliyet belgesi nereden alınır

esnaf sicil tasdiknamesi nereden alınır

esnaf odası aidatları kaç tl

esnaf odası aidatları ne kadar

esnaf odası aidatları kaç lira

Kadıköy esnaf sicil telefon

Kadıköy esnaf sicil iletişim

Kadıköy esnaf sicil adres

Kadıköy esnaf sicil nerede?

Kadıköy esnaf sicile nasıl gidilir

Oda açılış bedeli kaç lira

Oda açılış ücret.

Esnaf sicil açılış bedeli

Esnaf kayıt bedeli

Esnaf odası açılış ücreti

Esnaf odası açılış bedeli

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..